Соціоархеологія скотарських племен Бронзового віку: історіографічний вимір

Автор(и)

  • В. О. Касьян

Ключові слова:

Східна Європа; Бронзовий вік; скотарські племена; соціоархеологія; історіографія

Анотація

На тлі поглиблення інтересу археологічної науки до соціологічних аспектів архаїчних культур авторка пропонує до уваги статтю, присвячену соціоархеологічному вивченню Бронзового віку півдня Східної Європи на прикладі ямної, катакомбної, бабинської та зрубної археологічних культур. Стаття зосереджена на висвітленні доробку дослідників і має на меті підсумувати найважливіші висновки вчених, які допоможуть наступним поколінням науковців розвивати цю площину археологічних знань.

Посилання

Березанская С. С. Культура многоваликовой керамики. Культуры эпохи бронзы на территории Украины. Киев: Наукова думка, 1986. С. 5–43.

Вейбер А. Погляд на проблеми вивчення гендерної археології крізь призму наукових підходів. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2015. Вип. 19. С. 437–441.

Грищук О. М. Астрагали як елемент поховального обряду населення дніпро-донської бабинської культури. Донецький археологічний збірник. 2013. № 17. С. 24–34.

Иванова С. В. Социальная структура населения ямной культуры Северо-Западного Причерноморья. Одеса. 2001. 244 с.

Иванова С. В., Цимиданов В. В. О социологической интерпретации погребений с повозками ямной культурно-исторической общности. Археологический альманах. Донецк. 1993. № 2. С. 23–34.

Ковальова И. Ф. Социальная и духовная культура племен бронзового века (по материалам Левобережной Украины). Днепропетровск. 1980. 88 с.

Литвиненко Р. О. Днепро-Донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд). Матеріали та дослідження з археології Східної України. Львов: СНУ, 2006. № 5. С. 157–187.

Литвиненко Р. О. Культурне коло Бабине (за матеріалами поховальних пам’яток): автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.04 «Археологія» / Ін-т археол. НАНУ. Київ, 2009. 32 с.

Литвиненко Р. О. Статево-вікова диференціація в поховальному обряді бабинських культур. Матеріали та дослідження з археології Східної України. Від неоліту до кіммерійців. Львів: Вид-во СНУ, 2007. № 7. С. 156–172.

Орловська О. Ю. Ще раз про астрагали в похованнях бабинської культури (ДДБК). Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету. Том 2 / ред. кол. І. В. Хаджинов та ін. Вінниця: ДонНУ, 2016. С. 48–52.

Отрощенко В. В. К вопросу о социальной структуре срубной кульурно-исторической области. Тезисы докладов конференции «Проблемы истории и архелогии давнего населения Укаины». Киев. 1989. С. 162–163.

Отрощенко В. В. О социальном членении погребений срубной культуры Поднепровья. Проблемы эпохи бронзы юго-восточной Европы. Донецк. 1979. С. 86–87.

Пустовалов С. Ж. Етнічна концепція археологічної культури (ak) та сучасна практика виділення археологічних культур. Маґістеріум. Випуск 19. Культурологія. 2005. С. 84–88.

Пустовалов С. Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор’я: дис. … д-ра іст. наук: 07.00.05. Київ, 2015.

Пустовалов С. Ж. Проблема археологічних корелятів соціальних феноменів. Маґістеріум. Випуск 45. Археологічні студії. С. 19–22.

Сорокіна С. А. Деякі сучасні тенденції у реконструкціях соціального устрою суспільств доби бронзи у степовій смузі України. Наукові записки. Том 27. Історичні науки. 2004. С. 14–17.

Ушкова Ю. В. Соціальна структура ямної спільності: погляди на проблему. Наукові записки. Том 20. Спеціальний випуск. 2002. С. 188–190.

Цимиданов В. В. Социальная структура срубного общества. Донецк, 2004. 204 с.

Цимиданов В. В. Орнаментация керамики срубной культуры: социальный и поло-возрастной аспект. Археологический альманах. № 21. 2010. С. 120–139.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини