Культурна спадщина України у формуванні історичної пам’яті народу

Автор(и)

  • В. В. Кирилюк

Ключові слова:

історична пам’ять; простір пам’яті; культурна спадщина

Анотація

У роботі розглядаються роль і значення культурної спадщини у формуванні історичної пам’яті, проаналізовано деякі історичні та культурні об’єкти, присвячені суперечливим постатям української історії. Стаття містить огляд символічного простору України, розмаїття ідеологій та різних підходів до конструювання минулого. Історико-культурна спадщина відіграє важливу роль у збереженні минулого, формуванні історичної пам’яті та національної свідомості людей. Об’єкти культурної спадщини відіграють важливу роль у збереженні минулого, формуванні історичної пам’яті та національної свідомості. Пам’ятники створюють важливий елемент культурного та ідеологічного середовища.

Посилання

Паламарчук Ю. Інформаційне поле війни в публікаціях соціальних сторінок кафедр та викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса. Травневі студії: історія, міжнародні відносини. Випуск 7. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. С. 64–67.

Мєлєкєсцев К. І. Джерелознавчий вимір інформаційного протистояння: про історію Грузії та України крізь призму соціальних мереж. Zaporizhzhia Historical Review. 6(58), C. 270–279. DOI: https://doi.org/10.26661/ zhv-2022-6-58-26

Мєлєкєсцев К. Тема інформаційного протистояння в дослідженнях студентів Донецького національного університету імені Василя Стуса (2020–2022 рр.). Трансформації історичної пам’яті. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Випуск 3. 11.11.2022. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. С. 154–158.

Мєлєкєсцев К. Ініціативи та методологічні підходи українських і польських істориків щодо пошуку спільної позиції стосовно проблемних питань історії (2015–2017). Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе: сб. научн. ст. по мат. межд. научн. конф. Пинск: 24–25 ноября 2017 г. / под ред. Р. Б. Гагуа. Пинск: Полесский государственный университет, 2017. Вып. 1. Ч. 1. С. 145–150.

Лихачев Д. Память истории священна: интервью. Огонек. 1982. № 29. С. 18–20.

Лихачев Д. С. Язык указов мне глубоко чужд: из выступления Д. С. Лихачева на президиуме Российского фонда культуры. 1992 год. Наше наследие. 2001. № 59–60.

Білоус П. Читаючи Дмитра Лихачова. Слово і Час. 2011. № 5. С. 41–47.

Бойко О. Д. Феномен соціальної пам’яті: основні концептуальні підходи до аналізу та інтерпретації. Національна та історична пам’ять. Збірник наукових праць. 2013. Вип. 6. С. 65–108.

Про охорону культурної спадщини. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2000, № 39, ст. 333. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text

Концептуальні засади державної політики пам’яті. Аналітична записка. НІСС. URL: https://niss.gov.ua/ doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/konceptualni-zasadi-derzhavnoi-politiki-pamyati-analitichna

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини