Особливості раннього періоду життя та освіти Д. В. Марковича

Автор(и)

  • Д. В. Шатковський

Ключові слова:

біографія; історична постать; історія України; Українська революція

Анотація

У статті розглядаються формування постаті майбутнього громадського діяча, його раннє життя та освіта, як вони стали пов’язані з «українською ідеєю». Вивчення джерел щодо раннього життя та освіти Дмитра Марковича допоможе краще зрозуміти його роль як майбутнього політичного діяча у формуванні порядку денного України часів Української революції. Об’єктом дослідження є життєвий та творчий шлях Дмитра Марковича, а предметом дослідження є наповнення його раннього життя та освіти, які суттєво вплинули на його подальший особистий і професійний розвиток та досягнення. Хронологічні межі дослідження охоплюють період із дня народження Дмитра Марковича у 1848 році до початку його освіти у другій половині 1860-х років. Географічні межі дослідження охоплюють територію України, зокрема його народження у Полтаві і продовження навчання і гімназіях та вищих закладах. Огляд джерел і літератури демонструє прямий зв’язок між освітою Дмитра Марковича та його майбутнім зацікавленням у державотворенні.

Посилання

Мєлєкєсцев К., Темірова Н. Політика зросійщення України та інших європейських територій Російської імперії: порівняльний аналіз. Емінак: науковий щоквартальник, № 2(38), Серпень 2022, С. 43–57.

Хращевський М. До біографії Д. Марковича. Записки Історико-філологічного відділу ВУАН. Київ, 1929.

Зленко Г. Два уточнення до біографії Дмитра Марковича. СіЧ. 2000. № 12.

Островський В. Дмитро Маркович: матеріали до біографії. Русалка Дністровая: літературно-краєзнавчий збірник / голов. ред. М. Каменюк. Вінниця, 2013. С. 171–173.

Біографія Д. В. Марковича. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України. Ф. X., спр. 4850, арк. 1–1 зв.

Маркович Д. Життя одної людини. По степах і хуторах: Оповідання. Драма. Спогади. Київ: Дніпро, 1991.

Мелешко В. Талановитий і щирий етнограф і фольклорист: до 200-річчя від дня народження Опанаса Марковича. Новини Полтавщини. 08 лютого 2022. URL: https://np.pl.ua/2022/02/talanovytyy-i-shchyryy-etnohraf-ifolkloryst-do-200-richchia-vid-dnia-narodzhennia-opanasa-markovycha/

Опанас зі славного роду Марковичів. Управління культури Департаменту культури, молоді та сім’ї Полтавської міської ради. URL: https://kultura-poltava.gov.ua/novyny/opanas-zi-slavnogo-rodu-markovichiv/

Білецький Ф. «Неабиякий белетристичний талант» (Штрихи до портрета Дмитра Марковича). Міжнародний культурний портал Експеримент. URL: https://md-eksperiment.org/post/20200813-neabiyakij-beletristichnij-talant

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-03

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини