Державна антикорупційна стратегія України на подальшу перспективу

Автор(и)

  • І. М. Шурман

Ключові слова:

корупція; запобігання та протидія корупції; антикорупційна програма; антикорупційні органи; антикорупційна політика

Анотація

Дослідження присвячене визначенню пріоритетів впровадження державної антикорупційної політики та реалізації антикорупційної стратегії в Україні у 2023 році та на подальшу перспективу. Проаналізовано законодавчі акти, національні програми та стратегії боротьби з корупцією, визначено основні виклики, що стоять перед країною у цій сфері. Дослідження також містить аналіз ефективності впровадження антикорупційної стратегії в Україні та визначає пріоритетні напрями дій для подальшої боротьби з корупцією у країні. Результати дослідження можуть бути використані в розробці та вдосконаленні антикорупційної політики в Україні.

Посилання

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/984_011#Text

Тіньков А. Л. Запобігання та протидія політичній корупції в системі державного управління України: дис. … канд. наук з держ. управління: 25.00.02 – механізми державного управління. Київ, 2020. 222 с.

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/

Іванов В. М., Стовповець В. Г. Антикорупційне законодавство в країнах розвинутої демократії: порівняльно-правовий аналіз. Економічні злочини: попередження і боротьба з ними: монографія. Київ, 2019. С. 201–205.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/

Антикорупційна стратегія на 2020–2024 роки: Проєкт за результатами публічного обговорення. Національне агентство з питань запобігання корупції. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/ Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf

Про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки: Проєкт Закону України від 07.09.2021 1708-ІХ. Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70007

Брун Р. Г., Хюбнер Г. Оцінка корупції в поліції, юстиції та митниці. Загальний дослідницький проект Федерального управління кримінальної поліції і поліцейської академії: монографія. Вісбаден, 2019. С. 131–139.

Марчук А., Нестеренко О. Аналітичне дослідження «Оцінка виконання антикорупційної стратегії: досягнення та виклики»: Аналітиче дослідження. Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції КиєвоМогилянської Академії «ACREC». Київ, 2017. С. 1.

Зубкова Л. А. Сучасний стан і проблеми запобігання корупції в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 3(104). С. 56.

Войтович С. Система та право міжнародних економічних організацій. Український часопис міжнародного права. 2018. № 1. С. 73–75.

МВС визначило пріоритети антикорупційної стратегії. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mvs-vyznachylo-priorytety-antykoruptsiinoi-stratehii

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-03

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини