Адаптація Римо-католицької церкви до радянської дійсності (1920–1930-ті рр.)

Автор(и)

  • В. В. Коновальчук

Ключові слова:

Римо-католицька церква; СРСР; Ватикан; релігія; держава

Анотація

У дослідженні подана інформація про адаптацію Римо-католицької церкви до радянської дійсності у 1920–1930-ті роки через призму відносин СРСР із Ватиканом. Методологічною основою роботи є системний підхід, принцип історизму, наукової об’єктивності, критичного та структурно-системного підходу до літературної та джерельної бази роботи. Встановлено, що у 1920-х і першій половині 1930-х років Ватикан досить успішно використовував усі можливості для отримання інформації та допомоги католикам в СРСР. До цих проблем було привернуто увагу іноземних держав, посольства та консульства брали значну участь у процесі надання інформаційної та різноманітної фінансової підтримки. Найбільш вразливим було приватне листування. Доставка листів посольствами була не завжди доступна, а контакти з іноземними представниками могли призвести до звинувачень у шпигунстві та жорстоких репресій.

Посилання

Лебедєв В. С. Від політики державного атеїзму до релігійної та релігієзнавчої освіти. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2014. № 2. С. 24–29.

Назаренко Ю. А. Духовно-релігійні цінності в світському освітньому просторі України: історичний аспект (Релігія і освіта в Україні: історичний аспект). Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. 2016. Вип. 46(2). С. 73–84.

Палінчак М. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в постсоціалістичних країнах Центральної Європи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2012. Вип. 1. С. 62–66.

Релігієзнавство / О. П. Сидоренко (ред.). Київ: Знання, 2010. 470 с.

Федорищак Х. І. Взаємини держави і церкви в сфері політики пам’яті: досвід України та Республіки Польщі. Прикарпатський вісник НТШ. 2015. № 3. С. 37–45.

Чигиринська О., Дорошенко О. Християнство. Київ: Техніка, 2013. 156 с.

Tokareva E. Vatican and Catholics in Russia in 1920–1930: communication problems Procedia Social and Behavioral Sciences. 2016. № 236. Р. 379–384.

Шевчук Т. В. Антирелігійна політика радянської влади в Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. Сторінки історії. 2015. Вип. 39. С. 100–113.

Гордієнко В. В. Православні конфесії в Україні періоду Другої світової війни (вересень 1939 – вересень 1945 рр.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 1999. 189 с.

Вароді Н. Православ’я та суспільство в УРСР на початку радянсько-німецької війни: історіографія питання. Сіверянський літопис. 2021. № 5. С. 137–144.

Грідіна І. М. Метаморфози антирелігійної пропаганди радянської влади в Україні під час Другої світової війни. Наука. Релігія. Суспільство. 2009. № 4. С. 74–80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини