Виникнення і діяльність Спілки войовничих безвірників у 1920–1930-х рр. (на матеріалах УРСР)

Автор(и)

  • І. В. Погонець

Ключові слова:

Спілка войовничих безвірників; антирелігійна пропаганда; атеїзм; радянська влада

Анотація

Ця стаття присвячена дослідженню антирелігійної політики більшовиків у 1920–1930-х рр. Указано причини створення Спілки войовничих безвірників, проведено аналіз їхньої структури та вказано основні методи роботи. Спілка войовничих безвірників була ключовим інструментом комуністичної ідеології в боротьбі проти релігії та духовності. Її діяльність включала в себе проведення антирелігійних кампаній, видання літератури, репресії, організацію заходів та інші методи, спрямовані на витіснення релігії з громадського життя. Досліджено як СВБ вплинула на життя людей під час Голодомору 1932–1933 рр. Розглядається період послаблення діяльності СВБ, особливо після вересня 1939 р., а також наслідки цієї роботи для суспільства та культури.

Посилання

Балдинюк О. Роль Спілки Безвірників України в антирелігійній пропаганді (20–30-ті рр. ХХ століття). URL: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/7086/1/Rol_Spilky_bezvirnykiv_Ukrainy_v_antyrelihiinii_propahandi_ (20-30-ti %20roky_ХХ__stolittia).pdf

Бабенко Л. Л. Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х років та її альтернативи. URL:https://shron1. chtyvo.org.ua/Babenko_Liudmyla/Osoblyvosti_antyrelihiinoi_propahandy_1920-kh_rokiv_ta_ii_alternatyvy.pdf

Журба М. А., Жолоб М. П. Піднесене і земне: релігійні громади етнічних меншин в умовах комуністичного режиму в Україні (20–30-і рр. ХХ ст.). Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. 312 с.

Журба М., Потильчак О., Жолоб М. Спілка безвірників України (друга половина 1920-х років): становлення та структура. Світ Кліо. 2021. № 3(2). С. 16–27.

Щербань М. В. Відносини радянської влади і російської православної церкви в Україні в контексті формування тоталітарного режиму (1917–1930 рр.). Чернівці, 2015. 268 с.

Дудка Л. Спілка безвірників У контексті антирелігійної пропаганди в Україні: питання хронології та періодизації. Емінак. 2016. № 1(2). С. 48–55.

Андрущак Р. І. Антирелігійна діяльність Спілки войовничих безвірників відносно Римо-католицької церкви на Поділлі наприкінці 20-х рр. ХХ століття. Гілея. 2016. № 105(2). С. 43–45.

Євсєєва Т. М. «Безбожна п’ятирічка». Діяльність спілки войовничих безвірників. Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки / ред. В. М. Литвин. Київ, 2003. С. 656–675.

Гордієнко В. В. Православні конфесії в Україні періоду Другої світової війни (вересень 1939 – вересень 1945 рр.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 1999. 189 с.

Вароді Н. Православ’я та суспільство в УРСР на початку радянсько-німецької війни: історіографія питання. Сіверянський літопис. 2021. № 5. С. 137–144.

Грідіна І. М. Метаморфози антирелігійної пропаганди радянської влади в Україні під час Другої світової війни. Наука. Релігія. Суспільство. 2009. № 4. С. 74–80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини