Семантичні особливості ономатопеїчної лексики в англійській і французькій мовах

Автор(и)

  • П. Р. Равло

Ключові слова:

ономатопея; ономатопеїчна лексика; звуконаслідування; англійська мова; французька мова

Анотація

Стаття присвячена визначенню ролі та функцій ономатопеїчної (звуконаслідувальної) лексики в англійській і французькій мовах, а також її впливу на формування мовленнєвих висловлювань та мовну культуру. У статті виокремлено і проаналізовано основні категорії ономатопеїчних слів в обох мовах. Здійснено порівняльний семантичний аналіз ономатопеїчної лексики, що допомагає виявити спільні риси та відмінності у способі виразу звуків.

Посилання

Охріменко В. Ономатопея як об’єкт вивчення фоносемантики. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер.: Філологічні науки. 2015. Вип. 138. С. 603– 607.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля – Київ, 2006. 716 с.

Miller F. Famous Quotes from NOW, VOYAGER. URL: https://web.archive.org/web/20181013002529/ http:/www.tcm.com/tcmdb/title/1922/Now-Voyager/articles.html

Flaubert G. Madame Bovary. URL: https://anylang.net/ru/books/fr/gospozha-bovari/read

Пітин В. М. Особливості зооморфних метафор у пареміях французької та української мов. Молодий вчений. 2019. № 4.2(68.2). С. 179.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

Філологія