Семантико-стилістичні особливості емоційно-експресивної лексики (на основі оповідання Євгена Гуцала «Дениско і відьма»)

Автор(и)

  • І. Р. Філімончук

Ключові слова:

емоційно-експресивна лексика; емоційність; експресивність; художнє мовомислення

Анотація

У статті здійснено аналіз семантико-стилістичних особливостей емоційно-експресивної лексики в оповіданні Євгена Гуцала «Дениско і відьма»; проведено фіксацію та систематизацію відповідного мовного матеріалу; здійснено семантико-стилістичну характеристику виявленої емоційно-експресивної лексики; описано основні функції, виконувані експресивами у художньому тексті; доведено, що емоційно-експресивна лексика виступає концептуальним складником художнього мовомислення Євгена Гуцала та потужним інструментом впливу на читача.

Посилання

Українська мова: енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. 824 с.

Юносова В. О. Емоційно-експресивна лексика на позначення назв осіб у романі Люко Дашвар «РАЙ.центр». Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Т. 34(73). № 1. Ч. 1. 2023. С. 98–105.

Селігей П. О. Внутрішня форма назв емоцій в українській мові. Мовознавство. 2001. № 1. С. 24–33.

Підкуймуха Л. М. Стилістичний потенціал емоційно-експресивної лексики в пісенних текстах сучасних українських гуртів. Мовознавчі студії. 2011. Вип. 43. С. 69–72.

Бойко Н. І. Лексичні експресиви як стилетвірні компоненти художнього тексту. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. 2014. Вип. 11. С. 7–10.

Бойко Н. І. Семантична основа лексичної експресивності. Лінгвостилістичні студії. Вип. 4. Луцьк, 2016. С. 39–54.

Бойко Н. І., Хомич Т. Л. Експресивна семантика: дискурсивна інтерпретація: монографія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 200 с.

Помирча С. В. Експресивна лексика як особливе та специфічне явище української літературної мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 7(75), жовтень. С. 129–131.

Ковалюк О. К. Лексика на позначення емоцій та емоційних станів людини в українській мові ХІV– ХVІ століть: дис. … канд. філол. наук / Національний авіаційний університет, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України. Київ, 2020. 278 с.

Рибакова К. А. Емотивно-експресивна лексика у складі образу Вікторіанської Англії. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019. № 42. Т. 2. С. 92–97.

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови: монографія. Запоріжжя: ЗДУ, 2002. 351 с.

Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. Київ: Наукова думка, 1978. 260 с.

Гуцало Є. П. Дениско. Київ: Вид-во дитячої літератури «Веселка», 1973. 141 с.

Словник української мови: в 11 томах. Т. 11. 1980. 699 с.

Словник фразеологізмів української мови / уклад.: В. М. Білоноженко та ін. Київ: Наук. думка, 2008. 1104 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

Філологія