Вплив цифровізації та інноваційних технологій на діяльність банків та систему банківських розрахунків

Автор(и)

  • В. С. Вінідіктова

Ключові слова:

цифровізація; система розрахунків; електронні гроші; облік розрахунків; банківська система

Анотація

У дослідженні подана інформація про процес цифровізації в банківській сфері, нові технології та способи і системи розрахунків для підприємств. Методологічною основою роботи є системний підхід, наукової об’єктивності, критичного та структурно-системного підходу до літературної та джерельної бази роботи. Специфіка досліджуваної теми передбачає застосування порівняльно-історичного методу, який робить можливість виявити тренди в процесі змін у банківській сфері та системах розрахунків.

Посилання

Банківська система України під час війни. URL: https://vikna.tv/stylzhyttya/pidgotovka-ta-mizhnarodnapidtrymka-shho-dopomoglo-bankivskij-systemiukrayiny-vystoyaty-na-pochatku-vijny/

Верес І. Поняття та ознаки електронних грошей. Підприємництво господарство і право. Цивільне право і процес. № 8. 2017. С. 15–19.

Гринчук М. І. Фінансовий облік електронних грошей. Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. 2019. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3204

Дзюблюк О. Інноваційні напрями розвитку банківського бізнесу в умовах глобалізаційних змін економічного середовища. Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С. 176–179.

Цифрова валюта у світі та в Україні: правове регулювання, судова практика, цифрові валюти, е-гривня, віртуальні активи криптовалюти / В. Г. Дрозд, О. Ю. Дрозд, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. Київ: «Центр учбової літератури», 2022. 298 с.

Заруцька О. Оцінювання бізнес-моделей банків України за методом структурно-функціональних груп. URL: http://uninbank.dp.ua/news/665-otsinyuvannya-biznes-modelejbankiv-ukrajini-zametodomstrukturno-funktsionalnikh-grup

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів». URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/929_019#Text

Мокієнко Т. В., Прийдак Т. Б., Ліпський Р. В. Електронні гроші: сутність, класифікація та облікове відображення. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2019. № 6. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/pdf/6_2019/37.pdf

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336- 13#Text

Облікова ставка Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish

Онищенко В. Криптовалюта: бухоблік і декларування. 2022. URL: https://buhplatforma.com.ua/article/ 9106- kriptovalyuti-pravoviy-status-oblk-deklaruvannya-2021

Орєхов М. О., Орєхова Т. В. Цифрові валюти у світовій фінансовій системі: переваги, недоліки, ризики, регулювання. Економiка i органiзацiя управлiння. 2020. № 4(40). С. 27–41.

Про віртуальні валюти: Закон України № 2074-IX від 17.02.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2074-20#Text

Про платіжні послуги: Закон України № 1591-IX від 30.06.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1591-20#Text

Сучасні технології бізнес-аналітики як інструмент для підвищення бізнес-комунікацій компанії / П. Пуцентейло, А. Довбуш, Т. Бінчаровська, В. Гомотюк. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2022. Випуск 1–2. С. 29–40.

Стовпова А. С. Класифікація електронних грошей для цілей бухгалтерського обліку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 60–64.

Трансформація та діджиталізація банку під час війни: досвід IBOX BANK. URL: https://ua.news/ua/ money/transformatsyya-y-dydzhytalyzatsyya-banka-vovremya-vojny-opyt-ibox-bank

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

Економічні науки