Особливості обліку медичного майна в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • А. Я. Максим’як

Ключові слова:

військове майно; медичне майно; класифікація медичного майна; облік у військових частинах; спеціалізоване програмне забезпечення

Анотація

У дослідженні розглянуто одну з найважливіших ділянок обліку військових частин, а саме обліку медичного майна в медичних підрозділах з’єднань та військових частин у воєнний час. Проаналізовано класифікацію медичного майна за різними ознаками та її використання для облікових потреб. Розкрито недоліки традиційних способів ведення обліку медичного майна. Показано актуальність створення автоматизованої системи обліку медичного майна у воєнний час із застосуванням засобів електронної обчислювальної техніки. Побудовано алгоритм розробки та порядок роботи спеціалізованого програмного забезпечення для обліку медичного майна в медичних підрозділах з’єднань та військових частин у воєнний час.

Посилання

Бенько І. Д. Особливості діяльності установ державного сектору економіки та їх вплив на організацію обліку. Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернетконф. (м. Тернопіль, 30 черв. 2017 р.). Тернопіль: ТНЕУ, 2017. С. 93–96.

Dachkovskyi V. The method of the optimization of material flows for functioning of the recovery system. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security». 2020. Vol. 10, № 2. Р. 27–34.

Легенчук С. Ф., Грицишен Д. О. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах проведення воєнних дій: історичний аналіз. Вісник ЖДТУ. 2019. Вип. 2(88). С. 121–127.

Артюшенко О. Актуальні питання бухгалтерського та оперативного обліку основних засобів та інших необоротних активів у військових частинах: матеріали конф. МЦНД. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/ mcnd/article/view/6796

Керівництво з організації постачання медичною технікою та майном ЗС України у мирний час / за ред. О. В. Галана, В. С. Гульпи, О. П. Шматенко. Київ: УВМА, 2016. 48 с.

Про затвердження Порядку постачання медичного майна Збройним Силам України в мирний час: Наказ Міністерства оборони України від 11.05.2017 № 261. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0688-17

Про правовий режим майна у Збройних Силах України: Закон України від 21.09.1999 № 1075-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1075-14

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14

Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 04.08.2000 № 1225. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1225–2000-%D0%BF

Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство. Наказ Міністерства оборони України від 16.07.1997 № 300. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0615-97

Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України: Наказ Міноборони України від 17.08.2017 № 440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1192-17

Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Наказ Міністерства оборони України від 29.03.2021 № 81. URL: https://zakon.rada. gov.ua/go/z0655-21

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»: Наказ Мінфін України від 12.10.2010 № 1202. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1017-10

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»: Наказ Мінфін України від 12.10.2010 № 1202. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1017-10

Скуратівська С. І. Оптимізація вивчення питань обліку медичного майна у медичних підрозділах Збройних Сил України. Військова медицина України. 2017. Вип. 1. С. 72–76.

Флорін О. П., Воронін О. І. Аналіз можливостей застосування інформаційних систем в інтересах побудови автоматизованої системи обліку майна зв’язку в частинах та підрозділах Національної гвардії України. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. 2017. Вип. 2(30). С. 69–75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

Економічні науки