Основні напрями удосконалення системи соціального захисту в Україні

Автор(и)

  • В. В. Мира

Ключові слова:

соціальний захист; суспільство; соціальна безпека; соціальна допомога

Анотація

У статті досліджуються напрями удосконалення соціального захисту населення як елементу соціально-економічного розвитку країни. Увага звертається на те, що підвищення рівня соціального захисту залежить від забезпечення балансу інтересів усіх суб’єктів та об’єктів. Лише коли дотримано цей баланс у регулюванні соціального захисту, можна говорити про відповідний збалансований соціально-економічний розвиток держави. У центрі уваги – шляхи удосконалення соціального захисту.

Посилання

Павлюк К. В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні. Фінанси України. 2022. № 6. С. 15–29.

Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Нац. академія наук України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М. В. Птухи. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2020. 456 с.

Огінська А. Ю. Соціальний захист населення та фінансовий механізм його реалізації: теоретико-концептуальний зріз. Економіка та держава. 2018. № 4. С. 131–136.

Стеценко Т. О. Фінансові аспекти забезпечення соціального захисту населення в умовах суспільної трансформації. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. № 1(80). С. 130–136.

Димніч О. В. Система соціального страхування та шляхи її удосконалення в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08. Київ. 2015. 33 с.

Вакуленко В. М. Соціальний захист населення України: монографія. Київ: НАДУ, 2019. 184 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27

Номер

Розділ

Економічні науки