Еволюція потрактувань українськими науковцями причин голодомору 1932–1933 років

Автор(и)

  • А. Р. Буран

Ключові слова:

Голодомор, причини, українська історіографія, науковий погляд

Анотація

У статті проаналізовано процес нагромадження наукового знання щодо причин Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. Вивчення цієї проблеми стало можливим лише після здобуття державної Незалежності. Протягом понад тридцяти років науковці напрацювали потужний шар інформації. Узагальнений погляд на причини масового голоду еволюціонував від визначення ситуації на межі 1920–1930-х рр. до врахування тоталітарної сутності радянського режиму, в існування якого Україна не вписувалась

Посилання

Кульчицький С. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. Кн. 2. Київ: Темпора, 2013. 628 с.

Марочко В. Голодомор 1932–1933 рр. Київ: [без видавництва], 2007. 64 с.

Марочко В. Територія Голодомору 1932–1933 рр. Київ: Вид-во ПП Наталя Брехуненко, 2014. 64 с.

Касьянов Г., Смолій В., Толочко О. Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації. Київ, 2013. 128 с.

Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки. Київ: Наук. думка, 2003. 888 с.

Веселова О. М., Марочко В. І., Мовчан О. М. Голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: Злочини проти народу. Київ–Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2000. 270 с.

Мейс Дж. Політичні причини Голодомору в Україні (1932–1933 pp.). Український історичний журнал. 1995. № 1. С. 273–292.

Маланяк О. Штучний голод в Україні 1932–1933 років. Матеріали Міжнародної конференції «Штучні голоди в Україні ХХ століття» (Київ, 16 травня 2018 року). Київ, 2018. С. 217–221.

Кульчицький С. Трагедія українського народу на тлі соціально-економічних перетворень Кремля. Голодомор в Україні 1932–1933 рр.: бібліографічний покажчик / упоряд. А. В. Іванченко; ред. кол.: С. В. Кульчицький (наук. ред.), І. О. Бірюкова (відп. ред.); ред. І. С. Шелестович. Одеса: Бондаренко М. О., 2022. С. 17–56.

Марочко В., Мовчан О. Голодомор 1932–1933 років в Україні: Хроніка. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 294 с.

Навчальний посібник для вчителів «Голодомор 1932–1933 років – геноцид української нації». Київ: Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору, 2021. 336 с.

1932 – прийнята постанова ЦВК і РНК СРСР № 84 «Про встановлення єдиної паспортної системи по СРСР і обов’язкову прописку паспортів». Український інститут національної пам’яті (офіційний вебсайт). URL: https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/gruden/27/1932-pryynyata-postanova-cvk-i-rnk-srsr-no84-pro-vstanovlennya-yedynoyi-pasportnoyi-systemy-po-srsr-i-obovyazkovu-propysku-pasportiv

Сергійчук В. Голодомор 1932–1933 років як геноцид українства. Вид. четверте, доп. Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2016. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

Історія