Соціалізація молоді у молодіжних радах на прикладі міста Вінниці

Автор(и)

  • М. В. Маєвська

Ключові слова:

молодь, молодіжні ради, соціалізація, молодіжні об’єднання, громада

Анотація

У дослідженні була подана інформація про діяльність молодіжних об’єднань, зокрема молодіжних рад на прикладі міста Вінниці та про роль цих структур у соціалізації молоді. Розглянуто роль молодіжних рад у процесах соціалізації молоді, а також їх вплив на розвиток громадянського суспільства.

Посилання

Конституція України: Закон України № 2999-XII від 05.02.93. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text (дата звернення: 25.02.2024).

Громадська організація ІНСТИТУТ МОЛОДІ (офіційний сайт). URL: http://surl.li/funpo (дата звернення: 25.02.2024).

Опендатабот (офіційний сайт). URL: https://opendatabot.ua/analytics/real-ukrainian-refugees (дата звернення: 06.03.2024).

Конституція України: Постанова Кабінету міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1198. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1198-2018-%D0%BF#n11 (дата звернення: 06.01.2024).

Вінницька обласна військова адміністрація (офіційний сайт). URL: https://www.vin.gov.ua/dep-smp/studentska-rada-vinnychchyny (дата звернення: 10.01.2024).

Вінницька міська рада. Відділ молодіжної політики (офіційний сайт). URL: https://www.vmr.gov.ua/viddilmolodizhnoi-polityky#parentHorizontalTab4 (дата звернення: 11.01.2024).

Ївженко Ю. В. Молодіжні громадські організації як інститут формування соціальної активності особистості. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Кіровоград: ІмексЛТД, 2014. Вип. 18, кн. 1. С. 289–297.

Грищук Д. Г. Філософське обґрунтування природи громадянської соціалізації молоді: методологічні основи дослідження процесу. Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту ім. Володимира Даля. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. 2014. № 3(35). С. 145–150.

Ступак О. Характеристика компонентів системи формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства. Наука і освіта. 2019. № 4. С. 23–30.

Сторінка Вінницької молодіжної ради «vin_youth_council» в Instagram (офіційна сторінка). URL: https://www.instagram.com/vin_youth_council/ (дата звернення: 06.03.2024).

Сторінка Студентської ради Вінниччини «vinnytsia_council» в Instagram (офіційна сторінка). URL: https:// www.instagram.com/vinnytsia_student_council?igsh=MW5vd24xcmhmOXR5aA== (дата звернення: 06.03.2024).

Черкашина Т. О. Етапи розвитку молодіжних організацій у Херсонській області в Україні: від зародження до сучасності. Evropský politický a právní diskurs. Česká Republika. Svazek 2. Vydání 3. 2015. S. 203–208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

Політологія