Оголошення фізичної особи померлою під час воєнного стану

Автор(и)

  • В. І. Дубенко

Ключові слова:

збройний конфлікт, воєнні дії, зниклий безвісти, підстави, процедура

Анотація

Дослідження присвячене аналізу процедури оголошення фізичної особи померлою. Здійснення процедури обтяжено складними взаємопов’язаними юридичними, соціальними та політичними аспектами цього процесу в умовах воєнного конфлікту. Проаналізовано питання відсутності чіткого визначення моменту початку спливу строку для оголошення особи померлою, необхідність розмежування понять «бойові дії» та «воєнні дії», невизначеність щодо дня закінчення воєнних дій. Чинна процедура оголошення особи померлою застаріла і потребує адаптації до сучасних реалій. Необхідне чітке визначення моменту початку спливу строку для оголошення особи померлою, також важливе розмежувати понять «бойові дії» та «воєнні дії». Законодавство потребує вдосконалення для захисту прав членів сімей зниклих безвісти людей

Посилання

Вебсайт прес-центру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. URL: https://minre.gov.ua/2023/10/05/ponad-26-tysyach-ukrayincziv-vvazhayutsya-znyklymy-bezvisty-za-osoblyvyh-obstavyn/ (дата звернення 06.03.2024).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.

Попп З. А. Оголошення фізичної особи померлою в умовах воєнного стану. Юридичний інтернет ресурс Протокол. 2024. 30 січня. URL: https://protocol.ua/ua/ogoloshennya_fizichnoi_osobi_pomerloyu_v_umovah_voennogo_stanu/ (дата звернення 28.02.2024).

Коваленко О. Судовий захист законних інтересів фізичних осіб при встановленні (зміні) їх правового статусу: автореф. дис. … канд. юрид. наук: Харків, 2019. 22 с.

Кличков А. Підстави і цивільно-правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою: дис. … д-ра філос. Київ, 2020. 199 с.

Маковій В. П. Темпоральні обмеження права щодо визнання особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою під час воєнного стану. Орська безпека та оборона. 2023. № 2. С. 109–114.

Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: Закон України від 12 липня 2018 р. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 38. Ст. 280.

Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 р. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.

Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією: наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 р. № 309. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text (дата звернення: 06.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

Право