Роль фінансової звітності в управлінні підприємством

Автор(и)

  • А. П. Ніколаєва

Ключові слова:

фінансова звітність, управління підприємством, стратегічне управління, оперативне управління, фінансовий аналіз, проблеми управління

Анотація

Стаття розглядає важливість фінансової звітності в управлінні підприємством та її вплив на прийняття стратегічних і оперативних рішень. У статті проаналізовано основні впливи фінансового звіту, як-от баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про зміни власного капіталу та звіт про генерування готівки, розглянуто їх роль у наданні об’єктивної інформації про фінансовий стан підприємства. Виявлено основні проблеми, які можуть виникнути в процесі аналізу фінансового звіту, як-от неоднозначність інформації та відсутність єдиної методології аналізу, і запропоновано шляхи їх вирішення. Відповідно у статті запропоновано підходи до ефективного використання фінансової звітності як інструменту для управління підприємством, що допоможе підприємствам досягти стійкого розвитку та конкурентоспроможності в сучасному бізнес-середовищі.

Посилання

Омельяненко Т. В., Барабас Д. О., Вакуленко А. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін. Київ: КНЕУ, 2006. 272 с. URL: https://core.ac.uk/ download/pdf/197261326.pdf

Ірина Демко, Руслана Шурпенкова. Вивчення ролі фінансової звітності в процесі прийняття управлінських рішень. URL: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/3797/The%20Role%20of%20Financial%20Statements%20in%20the%20Process%20of%20Managerial%20Decision%20Making.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Проміжною фінансовою звітністю є Баланс і Звіт про фінансові результати. Мінфін вніс зміни до НП(С)БО 1 та 2. URL: https://news.dtkt.ua/accounting/chart-of-account/49203-promiznoiu-finzvitnistiu-je-balans-tazvit-pro-finrezultat-minfin-vnis-zmini-do-npsbo-1-ta-4

Величко В. В. Конспект лекцій з дисципліни «Управління економікою підприємства». URL: https://core. ac.uk/download/pdf/158566932.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

Економічні науки