Комплексне автоматизоване управління документообігом за допомогою програмного забезпечення MASTER

Автор(и)

  • А. В. Галайко

Ключові слова:

діловодство, програма, робота, компанія

Анотація

Стаття розглядає українського розробника MASTER у сфері діловодства. Автори розглядають історію становлення компанії, її ключові досягнення та інноваційні підходи у розвитку програмного забезпечення для діловодства. Особлива увага приділяється технологічним рішенням, які дають змогу покращити ефективність роботи офісних працівників та оптимізувати бізнес-процеси. Аналізуються переваги використання продуктів компанії MASTER, порівняно з аналогами на ринку, а також прогнозується їх майбутнє в контексті розвитку індустрії діловодства. Дослідження підтверджує значний вплив українського розробника на глобальному ринку програмного забезпечення для бізнесу та підтримує його впевнену позицію як інноваційного лідера у цій сфері.

Посилання

Прігунов О. В. Система електронного документообігу як ключовий елемент інформаційного забезпечення підприємства в умовах російської агресії. Теоретичні і прикладні аспекти інформаційної, бібліотечної та архівної справи. 2023. С. 48–54. URL: https://jtailaw.donnu.edu.ua/article/view/14237

Лепіш Н. Я., Грищук А. Б. Електронний документообіг: приватно-правові та публічно-правові аспекти. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 1. C. 353–357.

Гаркуша С. А. Електронний документообіг: переваги та недоліки впровадження Інфраструктура ринку. 2020. № 50. С. 259–262. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/50_2020_ukr/45.pdf

Галелюка М. МАЙСТЕР-альтернатива: сучасний комплексний облік для бюджетних установ. Урядовий кур’єр. 21 січня 2021 р. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/master-alternativa-suchasnij-kompleksnij-oblik-dly/

MASTER: Документообіг – програмний продукт для ведення внутрішнього документообігу в державному секторі. URL: https://www.it.ua/news/masterdokumentoobig_programnij-produkt-dlja-vedennja-vnutrishnogo-dokumentoobigu-v-derzhavnomu-sektori

MASTER-рішення: електронний документообіг для державного сектора України. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/25/645545/

Копняк К. В., Покиньчереда В. В. Електронний документообіг в публічному управлінні: проблеми впровадження, переваги та перспективи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1798 (дата звернення: 20.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-24

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки