Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні комунікативного інформаційного простору

Автор(и)

  • В. С. Федун

Ключові слова:

бібліотеки, архіви, музеї, архівний простір, комунікативний інформаційний простір

Анотація

У статті висвітлено роль бібліотек, архівів та музеїв як інституцій національної пам’яті. Зазначено, що організація та використання архівної інформації є важливим напрямом роботи бібліотек, архівів, музеїв, який зближує та підносить їх роль в усіх сферах суспільного життя. Виокремлено питання формування сприятливого інформаційного комунікативного середовища. Акцентовано на критеріях і показниках ефективності впровадження інноваційних форм роботи, підкреслено необхідність цифровізації архівних інформаційних ресурсів та послуг, важливість подальшого розвитку міжнародної співпраці, впровадження інтерактивних проєктів, інноваційних сервісів. Внаслідок дослідження доведено ефективність співпраці документно-інформаційних інституцій – бібліотек, архівів, музеїв. Окреслено спільне та відмінне в діяльності установ – зберігачів духовної спадщини народу та культурного надбання людства.

Посилання

Архівні установи України: довідник. Т. 2, кн. 2. Київ, 2012. XXVII, 602 с.

Липак Г. Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні соціокомунікаційного простору територіальних громад. Бібліотечний вісник. 2018. № 5. С. 8–14.

Дубровіна Л., Киридов А., Матяш І. Архіви, бібліотеки, музеї – джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України. Бібліотечний вісник. 2017. № 1. С. 3–10.

Матяш І. Б. Установи пам’яті: поняття, місія, тенденції. Національна пам’ять: соціокультурний та духовний виміри. Національна та історична пам’ять: зб. наук. праць. 2012. Т. 4. С. 7–18.

Шемаєв С. О. Співробітництво бібліотек, архівів, музеїв у сучасних умовах. Вісник Харківської державної академії культури. 2012. Вип. 36. С. 166–174.

Анісімова О. М., Лукаш Г. П. Краєзнавчий контент бібліотек Вінниччини. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2023. № 2. С. 39–47. DOI: 10.32461/2409-9805.2.2023.284656.

Шкира О. Бібліотека як соціальна інституція пам’яті: ресурс креативного атмосферного середовища. Бібліотека у сучасному інформаційному просторі: проблеми та перспективи (до 100-річчя бібліотеки Університету Ушинського): тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної бібліотечної конференції (17 листопада 2022 р., м. Одеса). Одеса: Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 2023. С. 163–169.

Білоус В. С. Діяльність бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в умовах війни: потреби та можливості. Трансформація роботи бібліотек в умовах воєнного стану: Всеукраїнська науково-практична конференція, 20 квітня 2023 р. / НБ НУ «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2023.

Васильченко М. М. Функційні трансформації в еволюції архівів: студіювання в історико-генетичному дискурсі. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. Харків, 2017. С. 278–279.

Збанацька О. М. Бібліотеки, архіви, музеї: деякі аспекти спільності та відмінності. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 3. С. 68–74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_3_11

Яворська Т. М. Соціальні мережі бібліотек як ефективний інструмент промоції книг і читання. Вісник Книжкової палати. 2023. № 4. С. 21–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-24

Номер

Розділ

Природничі та технічні науки