Правовий статус осіб, що потребують додаткового захисту: адміністративно-правова характеристика

Автор(и)

  • M.V. Konshyna

Ключові слова:

особа, що потребує додаткового захисту, додатковий захист, правовий статус осіб, що потребують додаткового статусу, права та обов’язки осіб, що потребують додаткового захисту, адміністративно-правовий статус біженців

Анотація

Метою даної статті є адміністративно-правова характеристика правового статусу осіб, що потребують додаткового захисту. Автор доходить висновку про необхідність уточнення елементів правового статусу зазначених осіб, а також приведення українського законодавства у відповідність з міжнародними стандартами. Автор також аргументує необхідність закріплення положення про те, що заборона вислання особи, що потребує додаткового захисту з території держави, яка її приймає, діє з того моменту, коли особа вперше заявила про себе як таку і припиняє свою дію з моменту прийняття відповідного рішення. На думку автора, необхідним є закріплення обов'язків осіб, які лише звернулися із заявою про надання їм статусу особи, що потребує додаткового захисту, але відповідне рішення стосовно яких ще не прийнято. Автор резюмує, що правове закріплення правового статусу осіб, що потребують додаткового захисту, є недосконалим з огляду на обраний Україною шлях на євроінтеграцію.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. ‒1996. ‒ №30. ‒ Ст.141.

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08.07.2011 р., № 3671-VI // Відомості Верховної Ради України. ‒ 2012. ‒ №16. ‒ Ст.146.

Коментарі УВКБ ООН щодо Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні» [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://unhcr.org.ua/img/uploads/docs/Comments%20on%20Law_UKR%20_Full.pdf.

Административное право Украины: учебник / под ред. С.В. Кивалова. ‒ Х.: Одиссей, 2006.

Тимчик Г.С.Теоретичні аспекти структури адміністративно-правового статусу біженців / Г.С.Тимчик // Правове регулювання економіки. ‒ 2012. ‒ №11-12. ‒ С.117-126.

Хахулина К.С.Теория государства и права в схемах и определениях: Учебное пособие / К.С.Хахулина, В.А. Малага, И.В. Стадник. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ Донецк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2008. ‒ 344 с.

Про мінімальні стандарти щодо процедур держав-членів з надання та відкликання статусу біженця: Директива Європейського Союзу 2005/85/ЕС [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:01:EN:HTML.

Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом государстве / Н.В. Витрук. ‒ М.: Изд-во «Наука». ‒ 2008. ‒ 229 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право