Формально-змістові особливості роману Марії Матіос «Щоденник страченої»

Автор(и)

  • D.O. Beznosenko

Ключові слова:

роман, композиція, проблематика, мотив, жіноче письмо

Анотація

У статті досліджується багатогранність художнього стилю Марії Матіос, зокрема її роман «Щоденник страченої». Особлива увага приділена художній мові, образу головної героїні, проблематиці та мотивам у романі. Визначено особливості функціонування тропів і стилістичних фігур у художньому тексті. Акцентується увага на проблемі жіночого письма у сучасній літературі.

Посилання

Червак Б. Феномен «Дарусі» / Б. Червак // Літературна Україна. – 2004. – 2 вересня. – С.6.

Волошук Л. Поліфонія художнього світу прози Марії Матіос [Електронний ресурс] / Л. Волощук // Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/1734/1/L_Voloshuk_1_GI.pdf

Тебешевська Т. Художні особливості «Щоденника страченої» Марії Матіос / Т. Тебешевська // Слово і час.– 2006. – № 2. – С.54 – 62.

Матіос М. Щоденник страченої / Марія Матіос.– Львів: ЛА «Піраміда», 2011. – 200 с.

Пупій В. В. Символіка психологічного роману Марії Матіос «Щоденник страченої» / В.В. Пупій // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 19-20 квітня 2012 р.): тези доповідей: в 2-х т. Т. 2. Гуманітарні науки. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – С.64 – 69.

Мельник І. Оказіональні емоційно-експресивні утворення в драмі Марії Матіос «Щоденник страченої» [Електронний ресурс] / І. Мельник // Режим доступу http://eprints.zu.edu.ua/15823/1/%D0%9A%D0 %BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87% 83%D0%BA%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB% D1%8C%D0%BD%D0%D0% BA%2078-87.pdf

Насмінчук І. А. Суїцидальні мотиви в романі «Щоденник страченої» Марії Матіос / І. А. Насмінчук // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філологічні науки / [редкол.: Л. М. Марчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2011. – Вип. 29. – Ч. 1. – С.175 – 178.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія