Державний зовнішній борг України: статистична оцінка й перспективи його зміни.

Автор(и)

  • A. Yu. Babkina
  • A. V.  Sydorova

Ключові слова:

валовий зовнішній борг, державний зовнішній борг, структура і динаміка зовнішнього боргу, валовий внутрішній продукт, модель зовнішнього боргу

Анотація

У статті висвітлюється проблема зовнішньої заборгованості України, її вплив на фінансовий стан країни. Досліджується вплив валового внутрішнього продукту на рівень державного й гарантованого державою зовнішнього боргу. Виявлено структурні зрушення, тенденції та закономірності зміни зовнішньої заборгованості. Побудовано парну регресійну модель залежності зовнішнього боргу від зміни ВВП. Розраховано екстремум функції, тобто значення ВВП, при якому державний зовнішній борг має знижуватися. Визначено напрям подальшої зміни рівня державного зовнішнього боргу.

Посилання

Грязнова А. Г., Маркина Е. В., Седова М. Л. и др. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2012. 496 с.: ил. ISBN 978-5-279-03455-0.

Фасолько Т. М. Моделювання взаємозв’язку між державним боргом та бюджетним дефіцитом в контексті забезпечення платоспроможності країни. Університетські наукові записки. 2016. № 4. С. 246–255. URL: Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_4_28

Сидорова А. В., Кіосак Я. В. Міжнародна статистика: Підручник. Донецьк: Каштан, 2013. 384 c.

Фінанси: підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. 2-ге вид. переробл. і доповн. К. : Знання, 2012. 687 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/imf/meta/ED_ukr_edit.htm

Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/index

Офіційний сайт Всесвітнього банку. URL: http://www.vsemirnyjbank.org/

Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: http://www.imf.org/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економічні науки