Структура композитів на позначення людини у творах Томаса Манна.

Автор(и)

  • K. V. Bezveziuk

Ключові слова:

композит, структурний тип, з’єднувальний елемент, модель

Анотація

В пропонованій статті представленні результати дослідження структури композитів на позначення людини у творах Томаса Манна. Дослідження виконано на корпусі практичного матеріалу, 110 лексичних одиниць, вилученому методом суцільної вибірки з творів Т. Манна «Трістан», «Тоніо Крегер», «Аварія на залізній дорозі», «Смерть у Венеції», «Обмануті». В результаті проведеного аналізу виділено структурні типи складних іменників-найменувань людини відповідно до частиномовної приналежності безпосередніх складників, досліджено роль з’єднувального елементу, виявлено моделі композитів з огляду на наявність / відсутність та якісну реалізацію з’єднувального елементу, визначено найбільш продуктивні структурні типи та моделі композитів на позначення людини у творах Т. Манна.

Посилання

Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности. – М. : Наука, 1986. – 157 с.

L. Ortner, E. Müller-Bollhagen. Deutsche Wortbildung: Typen und Tendenzen. – Hauptteil 4 : Substantivkomposita. – Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1991. – 863 S.

W. Fleischer I. Barz Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. – [4., völlig neu bearb. von I. Barz]. – Berlin / Boston : Walter de Gruyter, 2012. – 504 S.

U. Engel Deutsche Grammatik. – München : Iudicium, 2004. – 485 S.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія