Формування української шляхти.

Автор(и)

  • U.O. Blinova

Ключові слова:

шляхта, українська шляхта, статус, привілеї, формування

Анотація

У даному дослідження подано інформацію про формування української шляхти. Описується вплив сусідніх держав на українські землі у процесі формуванні шляхти. Вказуються особливості її формування на українських землях. Методологічною основою дослідження є системний підхід, загальнонаукові (аналізу, синтезу, узагальнення) та спеціально-історичні методи. Специфіка досліджуваної теми передбачає застосування порівняльно-історичного методу.

Посилання

Семененко В., Потоцький В. Шляхта. Честь та гонор: факти, міфи, коментарі. К., 2014. 672 с.

Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. К., 1993. 472 с.

Блануца А. В. Земельні володіння волинської шляхти у другій половині XVI ст. К.: Вид-во Інститут історії України НАН України, 2007. 243 с.

Грушевський М. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XVI в. К., 1891. С. 458.

Грушевський М. Історія України-Руси. Т. 5. Львів, 1905. 688 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право