Загрози і моделі системи глобальної інформаційної безпеки.

Автор(и)

  • A.O. Bodnar

Ключові слова:

безпека, інформаційна безпека, кіберпростір, загрози, модель

Анотація

Формування інформаційного суспільства, глобалізація, розвиток новітніх технологій та нові виклики сучасності призвели до виникнення нових способів ведення війни та кардинально змінили систему міжнародної безпеки. Суттєво змінились принципи, ресурси і засоби ведення війн. Сучасні виклики та загрози системі глобальної інформаційної безпеки призвели до переосмислення концептуальних і практичних засад міжнародного співробітництва у сфері інформаційної безпеки. В статті аналізуються підходи до розуміння природи та видів загроз, моделі системи глобальної інформаційної безпеки.

Посилання

Фролова О. М. Роль ООН в системі міжнародної інформаційної безпеки. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». 2018. №18-19. URL : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3468.

Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія / В. П. Горбулін, О. Г. Додонов, Д. В. Ланде. К.: Інтертехнологія, 2009. 164 с. URL : http://dwl.kiev.ua/art/gdl/.

Войціховський А. В. Формування системи інформаційної безпеки в рамках ООН. Правоохоронна функція держави: теоретикометодологічні та історико-правові проблеми: тези доп. учасників міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Консультат. місія Європейського Союзу. Харків : ХНУВС, 2019. С. 40–42. URL : http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/ handle/123456789/5333/Pravookhoronna%20funktsiia%20derzhavy_konferentsiia_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Кормич Б. А. Правова регламентація інформаційної безпеки України . Держава і право. 2003. Випуск 17. С.193–198.

Гапеєва О. Міжнародна інформаційна безпека – ключовий напрям діяльності Шанхайської організації співробітництва: 2006 – 2017 рр. Східноєвропейський історичний вісник. 2017. Випуск 4. С.155– 163. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/111226-245988-1-PB.pdf.

Nye J. S. America’s Informational edgel Strategy and force planning. URL: http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&requesttimeout=500&folder=49&paper=155.

Гриняев С. Особенности информационной войны во время агрессии НАТО против Югославии (по материалам открытой печати). URL : http://www.narod.ru/warfare/grinyaev/page008.htm.

Гриняев С. Н. Информационная война: история, день сегодняшний и перспектива. URL : http://www.narod.ru/warfare/grinyaev/page009.htm.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право