Доменне ім’я: актуальна проблематика правового режиму.

Автор(и)

  • V.M. Borivska

Ключові слова:

домен, доменне ім’я, веб-сайт, об’єкт права інтелектуальної власності, мережа Інтернет

Анотація

У даній статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання домену, а саме досліджено законодавство та думки науковців щодо визначення правової природи доменного імені. Разом з тим, виявлено такі проблемні питання як лише фрагментарне правове регулювання домену, що як наслідок породжує нові порушення прав власників доменних імен та неспроможність останніх на відповідний захист. В ході дослідження визначено правову природу домену та необхідність створення спеціального закону з метою правового врегулювання даного питання. Методологічною основою роботи є порівняльно-правовий метод та метод аналізу.

Посилання

Клименко А. А., Каландей В. О. Проблеми реалізації права інтелектуальної власності на інформаційні ресурси в Україні. Актуальні проблеми приватного права: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Ірпінь, 28 листопада 2019 р.). Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. С. 93–96.

Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р., № 522. Офіційний вісник України. 2002. № 16. Ст. 864.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р., № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36. (Із змінами).

Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 р., № 1280-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 12. Ст. 155. (Із змінами).

Петров М.В. Доменне ім’я як засіб індивідуалізації в цифровому середовищі. Часопис цивілістики. 2019. № 33. С. 92–96.

Іваненко Д. Д., Сітак В. О. Правова природа доменних імен в мережі Інтернет. Правові горизонти. 2018. №8(21). С. 21-27.

Гордеюк А. О. Проблема вдосконалення правового регулювання веб-сайтів і доменних імен в умовах інформатизації суспільства. Гуманітарний часопис. 2019. № 2. С. 73–83.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право