Становлення та розвиток поняття інформаційної війни.

Автор(и)

  • B.V. Dovgan

Ключові слова:

інформаційна війна, гібридна війна, інформаційно-психологічні прийоми, пропаганда, агресія

Анотація

У статті проаналізовано підходи до визначення поняття «інформаційна війна» вітчизняних та зарубіжних дослідників, висвітлено приклади застосування інформаційних методів боротьби на різних етапах розвитку суспільства, охарактеризовано еволюцію інформаційних війн у ХХІ столітті.

Посилання

Гібридна війна і журналістика. Проблеми інформаційної безпеки : навчальний посібник / за заг. ред. В. О. Жадька ; ред.-упор. : О. І. Харитоненко, Ю. С. Полтавець. Київ. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. 356 с.

Марунченко О. П. Інформаційна війна в сучасному політичному просторі : дис… канд. політ. наук. : 23.00.02. / Південноукраїнський національний педагогічний унів. ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 2012. 208 с.

Сенченко О. Новітні війни з використанням інформаційно-психологічної зброї. Вісник Книжкової палати. 2014. № 8. С. 1–6.

Курбан О. Історія становлення та розвитку технологій інформаційних війн. Вісник Книжкової палати. 2016. № 4. С. 50–52.

Прозоров А. Ю. Особливості інформаційно-психологічного протиборства стародавніх часів. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2017. № 2 (22). С. 52–59.

Бондар Ю. Інформаційні війни на Стародавньому Сході. Вісник Книжкової палати. 2012. № 10. С. 38–45.

Феденко О. В. Інформаційно-психологічне протиборство у стародавні часи та в Середньовіччі. Військово-науковий вісник Академії Сухопутних військ ім. Сагайдачного. 2011. № 15. С. 119–130.

Куса І. Військова пропаганда Німеччини у Першій світовій війні. Міжнародна зимова школа : Матеріали Міжнародної зимової школи Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 5–7 лютого 2014 р.). К.: КНУ імені Тараса Шевченка; інститут міжнародних відносин, 2014. С. 74–77.

Яшан О. Нацистська пропагандистська друкована продукція на території України (1941–1944 рр.). Наукові записки: Серія «Історія». URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5620/1/Awan.pdf

Джерелейко І. Зарубіжний досвід ведення інформаційної війни. Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: матер. І Міжн. наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. Одеса, 2015. С. 253–257.

Радковець Ю. І. Ознаки технологій «гібридної війни» в агресивних діях Росії проти України. Наука і оборона. 2014. № 3. С. 36–42.

Горбулін В. П. «Гібридна війна» як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу. Стратегічні пріоритети : Національний інститут стратегічних досліджень. 2014. № 4 (33). С. 5–10.

Гетьманчук М. П. «Гібридна війна» Росії проти України: інформаційний аспект. Військовонауковий вісник. 2017. Вип. 27. С. 296–307.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право