Спільні риси соціокультурного розвитку слов’ян та скандинавів у VII–X cт.

Автор(и)

  • M.O. Korcheviy

Ключові слова:

слов’яни, скандинави, культура

Анотація

У статті проаналізовано спільні риси соціокультурного розвитку слов’ян та скандинавів у VII–X ст. Охарактеризовано спільні періоди розвитку. Зосереджено увагу на проявах спільних тенденцій розвитку в економічній, соціальній, культурній сферах. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методу синтезу, аналізу, узагальнення та проблемно-хронологічний, порівняльноісторичний метод наукового пізнання.

Посилання

Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия в IV–XIV века. М.: Наука, 1968. 239 с.

Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Начальные этапы урбанизации и становление государства (на материале Древней Руси и Скандинавии) Источник: Древнейшие государства на территории СССР М.: Наука, 1986. С. 99–108. http://ulfdalir.ru/literature/735/3361

Повість минулих літ. URL : https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13465

Славяне и скандинавы: Пер. с нем. / Общ. ред. Е. А. Мельниковой. М.: Прогресс, 1986. URL : http://ulfdalir.ru/literature/1554

Хведченя С. «Шлях із варягів у греки: історико-географічний аспект. Спеціальні історичні дисципліни. 2011. 19. С. 148–168. URL: http://resource.history.org.ua/publ/sid_2011_19_148

Рыбаков Б. А. Союзы племен и проблемы генезиса феодализма на Руси (Тез. докл.). Проблемы возникновения феодализма у народов СССР. М., 1969. С. 25–28.

Stave Church. URL: https://it.wikireading.ru/13301

Бременский А. Деяния архиепископов Гамбургской церкви.М.: Русская Панорама, 2011. С. 108-109.

Вілкул Т. Л. Капище. Енциклопедія історії України: у 10 т. К.: Наук. думка, 2007. Т. 4. URL : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe.

Леонтьев А. Е., Носов Е. Н. Восточноевропейские пути сообщения и торговые связи в конце VIII– X вв. В кн.: Русь в IX–X вв.: Археологическая панорама. М., 2012.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право