Конструювання образу держави за допомогою глобальних ЗМІ.

Автор(и)

  • I.I. Musiiuk

Ключові слова:

глобальні ЗМІ, вплив, образ держави, маніпуляція, мовні маніпуляції

Анотація

У статті розглянута роль глобальних засобів масової інформації у формуванні образу держави, їх функції, механізми та інструменти впливу, а також мовні маніпуляції як спосіб швидкого та ефективного впливу на аудиторію. Специфіка досліджуваної теми обумовила використання системного підходу та застосування аналітико-синтетичного методу, який дозволяє на основі тлумачення різних підходів до питання впливу глобальних засобів масової інформації на образ держави як головного суб’єкта міжнародних відносин сформулювати власне бачення. У ході дослідження можна дійти висновку, що внаслідок глобалізації засоби масової інформації здатні за допомогою різних механізмів, включаючи мовну маніпуляцію, здійснювати вплив на образ держави на міжнародній арені.

Посилання

Artz L. Global Entertainment Media: A Critical Introduction. Wiley-Blackwell, 2015. 280 p. URL: https://www.wiley.com/en-us/Global+Entertainment+Media%3A+A+Critical+Introduction-p-9781118955437 (last accessed: 12.03.2020).

Van Belle, D. Media’s Role in Disaster Risk Reduction: The Third-Person Effect. International Journal of Disaster Risk Reduction. 2015. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 282743959_Media’s_role_in_disaster_risk_reduction_The_third-person_effect (last accessed: 12.03.2020).

Coban F. The Role of the Media in International Relations: From the CNN Effect to the Al–Jazeere Effect. Journal of International Relations and Foreign Policy December. 2016. Vol. 4. No. 2. Pp. 45–61. URL : https://doi.org/10.15640/jirfp.v4n2a3 (last accessed: 15.03.2020).

Robinson P., Seib P., Fröhlich R. Gender, Media and Security. Routledge Handbook of Media, Conflict and Security. 1st Edition. 2016. 15 p. URL : https://www.RoutledgeHandbooks-9781315850979-chapter2.pdf (last accessed: 11.03.2020).

Лебедева М.М. Мировая политика: тенденции развития. Полис. 2009. № 4. URL : http://elibrary.ru/item.asp?id=12990124 (дата обращения: 12.03.2020).

Saleem N. U.S. Media Framing of Foreign Countries Image: An Analytical Perspective. Institute of Communication Studies, University of Punjab, Pakistan. Canadian Journal of Media Studies, Vol. 2(1). 2007. 130– 162 pp. URL: https://cjms.fims.uwo.ca/issues/02-01/saleem.pdf (last accessed: 19.03.2020).

Сидорская И. В. «Образ» или «имидж» страны: что репрезентируют СМИ. Актуальные проблемы исследования коммуникационных аспектов PR-деятельности и журналистики: сборник материалов научного семинара / сост. Л. А. Капитанова, В. В. Фролов. Псков, 2015. С. 64–84.

Anholt S. Brand New Justice: How Branding Places and Products Can Help the Developing World, Revised Edition. – Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. – 173 p.

Dinnie K. Nation branding: Concepts, Issues, Practice. 1st Edition. Linacre House, Jordan Hill, Oxford. 2008. 289 p.

Vendel A. Global Media And National Image: The Case Of Ukraine In BBC World And CNN International. – Autonomous University of Barcelona, Spain. 2011. 16 p. URL: http://www.3152-8440-1-PB.pdf (last accessed: 11.03.2020).

Гарбера О. Є. Територіальний брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичної дестинації. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_10_18 (дата звернення: 21.03.2020).

Євтушенко О. Н., Присяжненко І. О. Політологічний вимір концепту «брендинг держави». Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «КиєвоМогилянська академія»]. Сер. : Політологія. 2014. Т. 236. Вип. 224. С. 33–37. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2014_236_224_8 (дата звернення: 20.03.2020).

Global Media Journal: The Global Network of Communication Scholars. URL : http://www.globalmediajournal.com (last accessed: 11.03.2020).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1970-1980. Т.4, 1973. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/ slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh/маніпуляція (дата звернення: 21.03.2020).

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук. Институт русского языка имени В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. Москва: Азбуковник, 1997. 944 с.

Oxford English Dictionary, second edition, edited by John Simpson and Edmund Weiner, Clarendon Press, 1989. URL: https://www.oed.com/ (last accessed: 26.03.2020).

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. Век XXI – Москва: Алгоритм. 2015. 464 с. URL: http://loveread.ec/read_book.php?id=46172&p=1 (дата обращения: 22.03.2020).

Константинов С. Величайшая дипломатическая провокация ХIХ века. – 2000. – Независимая газета. URL: http://www.ng.ru/style/2000-07-13/16_provoke.html (дата обращения: 19.03.2020).

Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. Санкт-Перербург: Издательство Речь, 2003. – 304 с.

Данилова А.А. Манипулирование словом в средствах массовой информации. Москва: Добросвет, Издательство «КДУ», 2014. 234 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право