Дискусія щодо поняття «культурна дипломатія».

Автор(и)

  • V.V. Parchevska

Ключові слова:

культурна дипломатія, неолібералізм, конструктивізм, Дж. Най, «м’яка сила»

Анотація

У дослідженні подана інформація про трактування явища культурної дипломатії представниками різних теоретичних шкіл міжнародних відносин. Висвітлено значення культурної дипломатії для розвитку міжкультурної комунікації та світової спільноти загалом. Методологічною основою роботи є системний підхід. Специфіка досліджуваної теми передбачає застосування аналітико-синтетичного методу, що дав змогу окреслити характерні риси досліджуваного поняття, а також встановити роль культурної дипломатії у формуванні зовнішньої культурної політики держави. Різноманіття теоретичних інтерпретацій сутності міжкультурних процесів свідчить про зацікавленість наукової спільноти пропонованою темою та необхідність пошуку нових рішень в царині окресленої проблематики.

Посилання

Barghoorn F. C. The Soviet Cultural Offensive. The role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy. Princeton, 1960. 353 p.

Cummings Milton C. Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey. Washington, D. C.: Centre for Arts and Culture, 2003. 15 p. URL : https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/MCCpaper.pdf (last accessed: 19.02.2020).

Марущак М. Й. Історія дипломатії XX століття : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. М-во освіти і науки України, Військ. ін-т при Нац. ун-ті «Львівська політехніка». Львів: Бескид Біт, 2003. 303 c.

Waltz K. International Politics Is Not Foreign Policy. Security Studies. 1996. Vol. 6. Iss. 1. P. 54–57. URL: https://bit.ly/2OyV31l (last accessed: 10.03.2020).

Nye J. S. Jr. «Soft power»: The Means to Success in World Politics. New York : Public Affairs, 2004. 208 p.

Dolan Ch. «Soft power» and Cultural Exchange: Assessing the Global Influence of U.S.-hosted Higher Educational Exchange Programs (Presented at ISA-Toronto 2014). URL: https://bit.ly/2OHlGkO (last accessed: 19.02.2020).

Rosenau J. N. The Study of Global Interdependence. Essays on the Transnationalization of World Affairs. London: Frances Pinter, 1980. 334 p.

Tannenwald N. Ideas and Explanation: Advancing the Research Agenda / Eds. N. Tannenwald and W. C. Wohlforth. «The Role of Ideas and the End of the Cold War». Special Issue of The Journal of Cold War Studies. 2005. Vol. 7. № 2 (Spring). P. 13–42.

Політика культурної дипломатії: стратегічні пріоритети для України: зб. наук.-експерт. матеріалів / за заг. ред. О. П. Розумної, Т. В. Черненко. Київ: НІСД, 2016. 92 с.

Процюк М. Публічна та культурна дипломатія як засіб «м’якої сили» України: запозичені моделі, реальні кроки та стратегічні пріоритети. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Серія «Політичні науки». 2016. Випуск 22. Частина 2. С.21–28.

Шамборовський Г., Мусієнко Н. Завдання і можливості культурної дипломатії у розвитку сучасної держави та інститутів громадянського суспільства в Україні (програмний документ). Агора. 2016. Випуск 14. С.91–100.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право