Правове регулювання трудових відносин в Німеччині.

Автор(и)

  • Yu.Yu. Slobodian

Ключові слова:

трудове законодавство, трудові відносини, підстава виникнення трудових правовідносин, трудовий договір, припинення трудових відносин

Анотація

У статті проаналізовано трудове законодавство Німеччини з питань виникнення, зміни та припинення трудових відносин. Обґрунтовано, що саме трудовий договір є підставою для виникнення трудових відносин в Німеччині. Досліджено зміст трудового договору, його сторони а також форму укладення за чинним німецьким законодавством. Розроблені науково-теоретичні висновки і практичні рекомендації для вдосконалення правових механізмів національного трудового законодавства.

Посилання

Факти про Німеччину. Актуалізоване видання. 2018, Франкфурт-на-Майні, 180 с. URL : file:///C:/Users/5%20%D0%92/Downloads/tatsachen_2018_ukr%20(1).pdf

Колєснік Т. Правові засади забезпечення дисципліни праці у країнах із розвиненою ринковою економікою. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 1. С. 66–70.

Левандовскі К. М. Класифікація підстав розірвання трудового договору в праві Німеччини. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2014. Вип. 24. С. 241–247.

Michalski L. Arbeitsrecht. Tübingen: Verlagsgruppe Hüthig-Jehle-Rehm, 2008. Auflage: 7. 348 s.

Яцкевич І. І. Юридичні гарантії права на працю за законодавством Німеччини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. С. 42–45.

Key Aspects of German Employment and Labour Law / Editors: Jens Kirchner, Pascal R. Kremp, Michael Magotsch. Springer-Verlag: Berlin Heidenberg, 2010. 327 p.

Heimarbeit. Von 14.05.1951. Bundesministerium der Justiz. URL: http:www.gesete-im-internet.de/lag/

Arbeitsrecht. Ein Studienbuch. Löwich M., Caspers G., Klumpp S. 9, neunbear. Auflage. Band 4. Verlag C.H. München. 2017.

Pallasch U. Arbeitsrecht. I. Auflage. Verlag Franz Vahlen. München. 2016. 416 s.

Чиобэникэ И. Особенности трудовых договоров в зарубежных странах. Закон и жизнь: Международный научно-практический журнал. № 2. 2017. С. 39–44.

Цесарський Ф. А. Особливості правового регулювання змісту, умов та форми трудового договору в країнах Європейського Союзу. Вісник Академії правових наук в Україні. № 1. 2016. С. 144–151.

Мінімальна заробітна плата в Німеччині. Punkt.media URL: https://punkt.media/ua/poradnyk/poradnyknimechchyna/poradnyk-dlia-pratsiuiuchoho/8417-minimalna-zarobitna-plata-v-nimechchyni

Фелесенко Л. Європейський досвід функціонування спеціалізованих судових органів. Актуальні проблеми держави та права: збірник наукових праць. Одеська нац. академія. Одеса: Юридична літ-ра. 2016. Вип. 55. С. 11–21.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право