Теоретико-правові аспекти визначення співвідношення адміністративного нагляду та контролю за особами, звільненими з місць позбавлення волі.

Автор(и)

  • Yu.R. Tripak

Ключові слова:

адміністративний контроль, адміністративний нагляд, піднаглядний, Національна поліція, особи, звільнені з місць позбавлення волі

Анотація

У даній статті проаналізовано проблемні теоретико-правові аспекти визначення співвідношення адміністративного нагляду та контролю, що встановлюються до осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Досліджено сутність цих понять з теоретичної точки зору та виокремлено визначення й основні ознаки саме адміністративного нагляду та контролю. Вивчено думки науковців щодо удосконалення контролю за здійсненням адміністративного нагляду та надано бачення автора щодо цього. Крім того, автором наведено власне роз’яснення щодо співвідношення вищезазначених понять. Методологічною основою роботи є порівняльно-правовий метод та метод аналізу.

Посилання

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. №264/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 52. Ст. 455. (Дата звернення: 19.03.2020).

Скворцов С. І. Адміністративно-правове регулювання адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право». МВС України, НАВС. К.: 2018. 215 с.

Павлик Р. І. Відмінність понять «державний контрол» і «державний нагляд»: нормативноправовий аспект. Демократичне врядування. 2017. № 20. URL : http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/ visnyk20/fail/Pavlyk.pdf.

Ковальов С. І. Запобігання міліцією порушенням правил адміністративного нагляду особами, звільненими з місць позбавлення волі. Вісник Запорізького нац. ун-ту. 2010. №4. С. 142–146.

Ягунов Д. В. Електронний моніторинг в пенальних практиках зарубіжних країн та перспективи його запровадження до національної системи кримінальної юстиції. Актуальні проблеми політики.. Одеса: Фенікс. 2012. № 46. С. 184–193.

Марчук А.І. Напрямки реформування контрольних повноважень Національної поліції щодо осіб, звільнених з місць позбавлення волі, з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2017. С. 264–267.

Про пробацію: Закон України від 5 лютого 2015 р. № 160-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 93. (Дата звернення: 19.03.2020).

Денисова А. В. Систематизація видів і суб’єктів адміністративного нагляду органів виконавчої влади. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2017. № 27. С. 22–25.

Петренко О. А. Суть адміністративного нагляду міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі, в системі адміністративного примусу. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 1. С. 323–332.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право