Юридичне оформлення відносин сурогатного материнства: порівняльно-правовий аналіз.

Автор(и)

  • A.V. Yashchuk

Ключові слова:

допоміжні репродуктивні технології, сурогатне материнство, юридичне оформлення відносин сурогатного материнства

Анотація

Стаття присвячена аналізу законодавства зарубіжних країн щодо регламентації одного із методів допоміжних репродуктивних технологій  сурогатного материнства, практики юридичного оформлення відносин сурогатного материнства. Методологічною основою роботи є метод інтерпретації нормативних актів, соціально-політичних документів та метод обробки безпосередньої інформації. Специфіка досліджуваної теми передбачає застосування порівняльно-правового методу, який робить можливість виявити особливості договірних відносин, що виникають у сфері застосування сурогатного материнства.

Посилання

Конвенція ООН про права дитини: Конвенція від 20.11.1989 р. Зібрання чинних міжнародних договорів України. 1990. № 1. Ст. 205. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення 25.03.2020).

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права: Пакт від 16.12.1966 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042/ed20061213 (дата звернення 25.03.2020).

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: Конвенція від 18.12.1979 р. Бібліотечка голови профспілкового комітету. 2005 р. № 5. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207/ed20120512 (дата звернення 25.03.2020).

Естественные права человека: сборник материалов Семинара Московской Хельсинской группы «Права человека». Москва, 2003. Выпуск 5. С. 88.

Конвенцію права людини та біомедицину: Конвенція від 12.01.1998 р. Информационное агентство «ЛИГА:ЗАКОН». URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU98247.html (дата звернення 25.03.2020).

Европа обсуждает правомерность суррогатного материнства. Официальный сайт клиники репродуктивной медицины ВіоТехСом. URL: http://biotex.com.ua/evropa-obsuzhdaet-pravomernostsurrogatnogo-materinstva/ (дата звернення 25.03.2020).

Міжнародний досвід законодавчого регулювання питання використання репродуктивних технологій (включаючи сурогатне материнство) / за ред. А. Брашовяну. Київ, 2013. 60 с.

Про допоміжні репродуктивні технології: Закон Республіки Білорусь від 7 січня 2012 р. № 341-З. URL : https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92757/108213/F-471462638/BLR-2012-L-92757.pdf (дата звернення: 25.03.2020).

Байбороша Н. С. Суррогатное материнство как способ улучшения демографической ситуации в Республике Беларусь. Моральность. Репродуктивное здоровье. Демография: зб. материалов молодеж. науч.- практ. конф.(2009). Минск, 2010. С. 79–82.

Про шлюб та сім’ю: Кодекс Республіки Білорусь від 9 липня 1999 р. № 278-З. URL : http://www.levonevski.net/pravo/razdelb/text188/index.html (дата звернення: 25.03.2020).

Про основи охорони здоров’я громадян у Російській Федерації: Закон Російської Федерації від 21 листопада 2011 р. № 323-ФЗ. URL : http://medbib.in.ua/osnovah-ohranyi-zdorovya-grajdan-rossiyskoy.html (дата звернення: 25.03.2020).

Материнство для інших: подвійний підхід Голландії. URL: http://www.ejcl.org/143/art143–22.pdf (дата звернення: 25.03.2020).

Гитлина К. А. Суррогатное материнство в законодательстве Израиля и России. Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 1 (36). С. 103.

Борисова Т. Е. Суррогатное материнство в Российской Федерации. Проблемы теории и практики. Москва: Проспект, 2014. 144 с.

John J- Woltman. Surrogacy in New York. Analysis and Recommendations for Public Policy. URL : https://www.health.ny.gov/regulations/task_force/reports_publications/docs/surrogacy_report.pdf (дата звернення: 25.03.2020).

Сопель М. В. Правові аспекти сурогатного материнства: США та Україна. Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення): матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф.(Львів 17–18 квітня 2008 р.). Львів, 2008. С. 314–318.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія, філософія, право