Автобіографізм як ідейно-естетична домінанта повісті Кузьми Скрябіна «Я, «Побєда» і Берлін».

Автор(и)

  • D.S. Kalich

Ключові слова:

автобіографізм, автопсихологізм

Анотація

У даному дослідженні подана інформація про автобіографізм як ідейно-естетичну домінанту повісті Кузьми Скрябіна «Я, «Побєда» і Берлін», сформульовано та доведено думки про автобіографічність повісті, визначено автопсихологічні мотиви повісті. Для реалізації спланованих завдань було використано біографічний, порівняльний та емпіричний методи дослідження, які дали можливість довести автобіографічність повісті та сформулювати її автопсихологічні мотиви.

Посилання

Черкашина Т. Ю. Українська автобіографічна повість ХХ століття: становлення основних жанрових ознак. Філологічні трактати, том 6. Луганськ: Луганський національний університет імені Т. Шевченка, 2014. № 1

Сапожникова Ю. Л. Жанр автобиографии: понятие и особенности. Ученые записки ЗабГГПУ им. Н. Г. Чернышевского. Чита, 2012. № 2(43). С. 54–56.

Констанкевич І. Українська проза першої половини ΧΧ століття: автобіографічний дискурс. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 420с.

Скрябін К. Я, «Побєда» і Берлін. Київ: Всесвіт. 2012. 223 с.

Бардецький В. Ми, дороги і Кузьма. Харків: Фоліо. 2016. 191 с.

Кузьменко О. Моя дорога птаха: мамина книжка. Львів: видав. Старого Лева. 2015. 48 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філологія