Розвиток сфери послуг в світовій економіці і в республіці Білорусь.

Автор(и)

  • O.O. Holdobova

Ключові слова:

транспортні послуги, туризм, IT-послуги, телекомунікаційні послуги, міжнародна торгівля послугами

Анотація

В статті відображені основні особливості розвитку світової торгівлі послугами на сучасному етапі, а також фактори, що вплинули на кількісне зміна світової торгівлі послугами. Виявлено основні тенденції характерні для світового ринку послуг. Проведено аналіз розвитку сфери послуг в Республіці Білорусь. Детально розглянуті окремі види послуг, зростання експорту яких спостерігається в платіжному балансі країни.

Посилання

Турбан Г. В. Развитие сектора услуг как фактор и возможность экономического роста. Белорусский экономический журнал. 2017. № 3 (80). С. 113–123.

Highlights of world trade / The World Trade Organization (WTO). URL : https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/tradeserv_stat_e.htm. (Access date: 06.02.2020).

Статистический ежегодник Республики Беларусь / БЕЛСТАТ. URL: http://www.belstat.gov.by/upload/iblock/35d/35d07d80895909d7f4fdd0ea36968465.pdf (Дата обращения 06.02.2020).

Турбан Г. В. Развитие ИТ-услуг в Республике Беларусь. Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. 2018. № 37–1. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-ituslug-v-respublike-belarus Дата доступа: 01.02.2020.

Measuring the information society report 2017 Volume 1/ International Telecommunication Union (ITU). URL : https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1.pdf (Access date: 06.02.2020).

Платежный баланс Республики Беларусь за 2018 год / Национальный банк Республики Беларусь URL : https://www.nbrb.by/publications/BalPay/BalPay2018.pdf. (Дата доступа 17.02.2020).

Савенко С. В. Анализ развития рынка транспортных услуг в Республике Беларусь и Европейском Союзе. Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сборник научных трудов. Одесса-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецк, 2008. URL : https://b-ok.org/book/3112664/a96f49 (Дата доступа: 01.02.2020).

Савенко С. В., Лукша Н. Ю. Развитие рынка международных услуг в Республике Беларусь. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. Донецк: ДонНУ. Т. 2. URL : http://jpfrd.donnu.edu.ua/article/view/1994/2028 (Дата доступа: 07.02.2020).

Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь. Статистический сборник / БЕЛСТАТ URL : https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/c98/c9876319528dcac1e44ba2ddf7ff6354.pdf (Дата доступа: 10.02.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економічні науки