Соціальна безпека управління людським розвитком.

Автор(и)

  • A.Yu. Zulinska

Ключові слова:

ІЛР, соціальна безпека, рівень життя населення, тривалість життя, освіта

Анотація

У статті досліджуються сучасні підходи до визначення концепції людського розвитку та тенденції розвитку людського потенціалу, обґрунтовано необхідність інвестицій в людський капітал. Визначено основні чинники, що впливають на людський розвиток, соціальну безпеку та соціальноекономічний розвиток країни.

Посилання

Деркаченко А. В., Завора Т. М. Роль соціальної відповідальності у покращенні рівня життя населення. Демографія. 2016. URL : http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/eko/16april2016/17.pdf.

Українсько-китайський форум стратегічного партнерства «Один пояс, один шлях». Національна академія наук України. 2017. URL : www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3226.

Алкоголь забирає понад три мільйони життів за рік. ukrinform. 2018. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2545516-alkogol-zabirae-ponad-tri-miljoni-zittiv-za-rik-vooz.html

Іорданов А. Є. Державне регулювання якості людських ресурсів на регіональному рівні : дис. канд. держ. упр. : 25.00.02 / Іорданов А. Є. – Харків, 2017. – 23 с.

Дурай П. А. «Індекс людського розвитку в оцінці добробуту країн». Світанок. 2017. URL : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/21580/1/%D0%BA.%D1%80.%20%D0%94%D1%83%D1%80%D0% B0%D0%B9%20%D0%9F.%20%D0%90..pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економічні науки