Проблеми зовнішньої трудової міграції та шляхи їх вирішення.

Автор(и)

  • A.S. Filipishyna

Ключові слова:

міжнародна міграція, трудова міграція, мігранти, країни-донори

Анотація

У статті проаналізовано проблеми та наслідки міжнародної міграції для країн-донорів, запропоновано заходи, спрямовані на подолання наслідків глобальної міграції населення та перспективні шляхи вирішення проблеми міжнародної міграції у рамках Організації Об’єднаних Націй. Методологічною основою проведеного дослідження є використаний структурно-системний підхід, методи порівняльного аналізу, аналітичної та комплексної оцінки.

Посилання

Роменчак О. Визначення та класифікація міграцій: наближення до операційних понять. Політичний менеджмент. 2006. № 2(17). С. 127–139.

International Migration Report. United Nations 2019. URL : https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/InternationalMigr ation2019_Report.pdf (дата звернення : 03.03.2020)

International Migration Report. United Nations 2017. URL : http://www.un.org/en/development/desa/ population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf (дата звернення: 03.03.2020).

Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили. URL : http://pidruchniki.com/1759091462532/ekonomika/sotsialnoekonomichni_naslidki_mizhnarodnoyi_migratsiyi_robo choyi_sili (дата звернення: 07.03.2020).

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL : https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (дата звернення: 07.03.2020)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економічні науки