Проблема виховання толерантності особистості у педагогічній теорії.

Автор(и)

  • D.V. Kirka
  • O.P. Muliarchuk

Ключові слова:

толерантність, гуманізм, інтолерантність, особистість, морально-духовні цінності

Анотація

У даній статті розглянуто проблему виховання толерантності особистості у філософському, психологічному, педагогічному аспектах. Визначено, що дослідники підкреслювали важливість виховання в особистості загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей, а саме взаєморозуміння, взаємодопомогу, терпимість, благо, добро, гуманізм.

Посилання

Сулятицька Т. Феномен толерантності в історичному дискурсі. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 539–540. Філософія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 35–38.

Асмолов А. Г. На пути к толерантному сознанию. М.: Смысл, 2000. 255 с.

Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме. Вопросы философии. 1997. № 11. С. 46–54.

Декларація принципів толерантності (прийнята 16 листопада, 1995 р.): URL : http://www.tolerance.org.md/rom/docs/decl u.htm

Петрицкий В. А. Толерантность – универсальный этический принцип. – СПб., 1993. – С. 43–47.

Солдатова Г. У., Шайгерова Л. А., Шарова О. Д. Жить в мире с собой и другими: тренинг толерантности для подростков. М. : Генезис, 2001. 112 с.

Орлов Ю. М. Обида. Вина. 5-е изд. М.: Слайдинг, 2004. 96 с.

Пісоцький В. Ідея толерантності в етиці Григорія Сковороди. Людина і світ. 1999. № 10. С. 49–51.

Максимюк С. П. Педагогіка: навч. посіб. К.: Кондор, 2009. 670 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані пед. твори: у 5-ти т. К.: Радянська школа, 1977. Т. 4. 1977. 638 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Педагогічні науки