Система освіти, як інструмент антирелігійної пропаганди кінця 1940-х – середини 1960-х років в Україні

Автор(и)

  • В. О. Зайцев 

Ключові слова:

освіта; пропаганда; атеїзм; виховний процес; школа

Анотація

В умовах комуністичного режиму 1940-х – 1960-х років, коли партійні керманичі з завзяттям вишукували ідеологічних ворогів та вдосконалювали методи антирелігійної боротьби, діти та підлітки стали найбільш незахищеним прошарком населення. Серед них виділяється особливо вразлива та одночасно стійка група дітей віруючих. Навчальні заклади системи освіти від початкової школи до вищих навчальних закладів стали ареалом цілеспрямованого атеїстичного антирелігійного виховання. Декларативні заяви уряду про надання громадянам свободи віросповідання нівелювалися реалізацією політики викорінення всіх релігійних проявів, як реакційних явищ, несумісних з соціалістичними ідеалами. Дослідження проблеми заідеологізованості освіти допомагає зрозуміти процес формування негативного суспільно-політичного образу християнства в Україні та має прагматичну сторону в контексті перегляду ідеологічних засад сучасної вітчизняної освіти.

Посилання

Панич Е. И. Дети и детство евангельских христиан баптистов в условиях позднего советского времени (1960-е – 80-е годы). Богословские размышления. № 3, 2012. С. 127–154.

Бартов В. П. Трудности повседневной жизни детей евангельских Христиан-баптистов Тульской области в период 1958–1980 гг. История: факты и символы. 2018. № 2 (15). С. 7–16. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/trudnosti-povsednevnoy-zhizni-detey-evangelskih-hristian-baptistov-tulskoyoblasti-v-period-1958-1980-gg

Клюева В. П. Отрицательный герой атеистической пропаганды: факты из жизни баптистских общин для подтверждения стереотипа. 105 лет легализации русского баптизма. Материалы международной научно-практической конференции. Москва, 2011. С. 242–247.

Соскове Л. И. Феномен советского антирелигиозного агитпрома. Вестник Томского государственного университета. Томск, 2005. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-sovetskogoantireligioznogo-agitpropa.

Декрет Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 2 февраля (20 января) 1918 г. URL: https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/

Конституция Союза Советских Социалистических Республик от 5 декабря 1936 года. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm

Ленс М. Л., Прокошин Е. С. Баптизм и баптисты. Социологический очерк. Минск. 1969. 320 с. URL: https://www.studmed.ru/lensu-m-ya-prokoshina-e-s-red-baptizm-i-baptisty-sociologicheskiy-ocherk- _9f9185333e3.html

Записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О недостатках научно-атеистической пропаганды» г. Москва 12 сентября 1958г. URL: https://rusoir.ru/03print/03print02/03print-02-239/

Райчинец А. В. Воздвигнутые Богом. Одесса: Духовное возрождение. 2010. 147 с.

Мажнікова В. О. Записано зі слів Мажнікової В. О., 1956 року народження, мешканки м. Донецьк. 2019.

Винс Н. Рубежи детства. Автобиография. Elkhart: Russian Gospel Ministries. 2000. 175 с.

Шліхта Н. В. Основні форми і методи атеїстичної пропаганди в Української РСР наприкінці 50-х – на початку 60-х років. Наукові записки. Том 14. Україніка та європеїстика, 1999. С. 80–87. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10470/Shlikhta_Osnovni_formy_metody%20.pdf

Сосковец Л. И. Феномен советского антирелигиозного агитпрома. Вестник Томского государственного университета. 2005. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-sovetskogoantireligioznogo-agitpropa

Турлак О. Церковь и богословское образование в бывшем СССР: что было сделано не так? Форум 20. Двадцать лет религиозной свободы и активной миссии в постсоветском обществе. Итоги, проблемы, перспективы евангельских церквей. Материалы к дискуссиям. Киев: Дух і Літера, 2011. С. 123–135.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-23

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини