Поділля за часів Гетьманату Павла Скоропадського (за матеріалами місцевої преси)

Автор(и)

  • О. В. Карпенко 

Ключові слова:

місцева преса; Подільська губернія; Гетьманат П. Скоропадського

Анотація

У статті з’ясовано інформаційний потенціал місцевої преси щодо подій на території Подільської губернії за часів Гетьманату Павла Скоропадського. Під час дослідження преси було використано історико-джерелознавчий, порівняльний, хронологічний, проблемно-тематичний, описовий методи. Розкрито проблематику публікацій місцевих газет, які приділяли увагу діяльності місцевих органів влади, економічним питанням, освіті, кримінальній ситуації в губернії.

Посилання

Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / за заг. ред. Ю. Шаповала. Київ: ІПІЕНД, 2013. 600 с.

Богуславський О. В. Інформаційно-пресова діяльність Центральної Ради та українських урядів 1917–1920 рр. Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2003. 236 с.; Гандзюк В. О. Часописи Поділля періоду національновизвольних змагань (1917–1920 рр.) у відстоюванні ідей державності. Автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій. Київ, 2008. 20 с.; Губа П. І. Періодична преса як джерело дослідження українського державотворчого процесу 1917–1920 рр.: автореф. дис... д-ра іст. наук./ Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Київ, 2007. 39 с.; Крупський I. В. Преса як джерело дослiджень нацiонально-визвольних змагань за українську державу (Друга половина XIX – перша чверть XX ст.): автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра iст. наук (07.00.06) / НАН України; Iн-т укр. археографiї та джерелознаства iм. М. С. Грушевського. Київ, 1996. 29 с.; Рудий Г. Я. Періодика України як об’єкт джерелознавчого дослідження української культури (1917– 1920 рр.): автореф. дис… д-ра іст. наук. Київ, 2004. 37 с.

Поділля: щоденна українська демократична газета. 1918.

Подільські Губерніяльні Відомости: виходять двічі на тиждень.1918.

Подольская Мысль: орган прогресивно-демократичной мысли.1918.

Свято Поділля: видання Подільського українського товариства «Просвіта» 22.10.1918.

Слово Подоліи: щоденна газета. 1918.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-23

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини