Щодо віку інціації у племен дніпро-донської бабинської культури

Автор(и)

  • В. О. Касьян 

Ключові слова:

Східна Європа; бронзовий вік; дніпро-донська бабинська культура; ґендер; ініціація

Анотація

Культурне коло Бабине, зокрема дніпро-донська бабинська культура, як первинне в бабинському культурогенезі, так і найбільш досліджене археологічне утворення у межах КК, посідає чільне місце у бронзовому віці Східної Європи. І хоча проблемами статевовікової диференціації КК Бабине займаються деякі науковці, потужний інформаційний потенціал залишається досі не вичерпаним, проте він є вкрай важливим для ширшого і глибшого розуміння процесів, що відбувалися серед досліджуваних скотарських племен. Одним з таких питань є визначення віку ініціації племен, з огляду на це, в статті представлені результати досліджень, проведенні авторкою, щодо встановлення ймовірного віку переходу з дитячого стану у дорослий.

Посилання

Геннеп А., ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов / Пер. с франц. Ю. В. Ивановой, А. В. Покровской. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. 198 с. 2. Грищук О. М. Астрагали як елемент поховального обряду населення дніпро-донської бабинської культури. Донецький археологічний збірник. 2013. № 17. С. 24–34.

Громов Д. В. Роль юношеских инициационных посвящений в традиционном и современном обществе. Проблеми психології розвитку. Матеріали міжнародної психологічної конференції «Психічне розвиток в онтогенезі: закономірності та можливі періодизації». М., 1999. С. 28–30.

Капишин А. Е. Инициация в традиционных культурах как социальная практика. Теория и практика общественного развития. 2016. № 12. С. 57–62.

Литвиненко Р. О. Поховання культурного кола Бабине з астрагалами. Древности 2005. Харьков: ХИАО; НМЦ “МД”, 2005. С. 74–86.

Литвиненко Р. О. Днепро-Донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд). Матеріали та дослідження з археології Східної України. Луганськ: СНУ, 2006. № 5. С. 157–187.

Литвиненко Р. О. Статево-вікова диференціація в поховальному обряді бабинських культур. Матеріали та дослідження з археології Східної України. Від неоліту до кіммерійців. Луганськ: Вид-во СНУ, 2007. № 7. С. 156–172.

Литвиненко Р. О. Культурне коло Бабине (за матеріалами поховальних пам’яток): автореф. дис. дра іст. наук: 07.00.04. “Археологія” Ін-т археол. НАНУ. К., 2009. 32 с.

Литвиненко Р.А. Культурный круг Бабино: название, таксономия, структура. КСИА. 2011. Вып. 225. С. 108–122.

Литвиненко P. O. Наддніпрянщина як перехрестя ареалів бабинських культур. Археологія. 2018. № 3. С. 20–30.

Орловська О. Ю. Ще раз про астрагали в похованнях бабинської культури (ДДБК). Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету. Том 2 / Ред. кол. Хаджинов І. В. та ін. Вінниця: ДонНУ, 2016. С. 48–52.

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Собрание трудов. М., 1998.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-23

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини