Наталя Полонська-Василенко: становлення особистості нової генерації

Автор(и)

  • Я. І. Пилипчик 

Ключові слова:

Наталія Полонська-Василенко; сім’я; освіта; становлення; особистість

Анотація

У даному дослідженні розглядається проблема впливу сім’ї, виховання, освіти, на формування особистості нової генерації – жінки-науковця. Методологічною основою роботи є системний підхід, принципи історизму, наукової об’єктивності, критичного та структурно-системного підходу до літературної та джерельної бази роботи. Специфіка досліджуваної теми передбачає застосування загальнонаукових (аналітико-синтетичного, узагальнюючого) та спеціально історичних (проблемно-хронологічного, історико-біографічного, історико-типологічного, історико-генетичного) методів.

Посилання

Оглоблин О. Н. Д. Полонська-Василенко – видатний український історик, філософ, археолог. Видатні історики України. Вип.1, Київ, 2003. С. 8–26.

Оглоблин О. Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко (3 нагоди 80-ліття). Наукові Записки УВУ. 1963. Ч. 7. С. 95–100.

Винар Л. Наталія Полонська-Василенко: Архівні матеріяли. Український історик. 1995. № 1–4 (124–127). С. 315–319.

Омельченко В. Наталія Полонська-Василенко (З нагоди 85-ої річниці з дня народження і 60-ої річниці науково-академічної діяльності). Український історик. 1969. С. 86–94.

Верба І. Н. Д. Полонська-Василенко: сторінки життєвого та творчого шляху. Український історичний журнал. 1993. № 7–8. С. 70–81.

Верба І. Південна Україна і Запоріжжя в археографічній діяльності Наталії Полонської-Василенко. Емінак: Науковий щоквартальник. 2015. № 1–2 (10). С. 67–87.

Морозова Я. Наталя Полонська-Василенко: Період становлення. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2009. Вип. 9. С. 27–29.

Кобченко К. Наталія Полонська-Василенко: Становлення вченої на початках наукової освіти жіноцтва. Ucraina Magna. 2017. Vol. II. С. 461–474.

Швайба Н.Наталія Полонська-Василенко: від дослідника Новоросії до історика Південної України. Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв. Т. 18. Київ, 2009. С. 284–299.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-23

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини