Образ ворога у радянському українському кіно 1919–1939 рр.

Автор(и)

  • А. О. Семеній 

Ключові слова:

кінематограф; фільм; пропаганда; ворог; релігія

Анотація

У даній роботі розглядається втілення образу «ворога» в українському радянському кінематографі періоду 1919–1939 рр., його трансформація, види «ворогів» у кіно. Аналізується ситуація в українському кіномистецтві періоду 1919–1939 рр., показані основні напрямки кінопропаганди проти «ворогів» СРСР: проти зовнішніх, внутрішніх та прихованих ворогів, антирелігійна пропаганда. Специфіка дослідження теми передбачає застосування загальнонаукових (дослідницького, аналітико-синтетичного, узагальнення) та спеціальних історичних (періодизації, проблемно-хронологічного, історико-порівняльного, історико-генетичного) методів.

Посилання

Миславський В. Н. Становлення виробництва культурфільмів в Україні протягом 1922–1930-х років. Часопис Національної музичної академії України ім. ПІ Чайковського. 2018. С. 140–155.

Молоткіна В. К. Радіо та кіно як засоби впливу влади на суспільство в Україні 1920-і рр. Переяславський літопис. 2014. № 5. С. 55–60.

Примаченко Я. Л. Українське кіно 1920-х років у пошуках власних тем та смислів. URL: http://uamoderna.com/md/prymachenko-ukrainian-cinema

Самойленко Т. І. Українське кіно в умовах тоталітарного режиму. Науково-методичний журнал. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. № 116. С. 32–38.

Пижик А. М. Втілення в радянському художньому кіно образів «ворога» та «героя» періоду Української революції 1917-1921 рр. Грані. 2018. № 6. С. 28–38.

Отаман Хміль. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/lost/otaman-khmil/

Остап Бандура. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/lost/ostap-bandura

Укразія. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/found/ukraziia/

Звенигора. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/found/zvenyhora/

Арсенал. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/found/arsenal/

Щорс. Національний центр Олександра Довженка. URL: http://www.dovzhenkocentre.org/film/186/

П.К.П. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/lost/p-k-p/

Госейко Л. Історія українського кінематографа (1896-1995). Київ, 2005. 464 с.

Аерогард. Національний центр Олександра Довженка. URL: http://www.dovzhenkocentre.org/film/42/

Руки геть від Китаю. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/lost/ruky-het-vid-kytaiu/

Справа № 128. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/lost/sprava-128/

Сумка дипкур’єра. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/lost/sumka-dypkur-iera/

Каламуть. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/found/kalamut/

Тіні Бельведеру. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/found/tini-belvederu/

Хліб. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/found/khlib/

Небувалий похід. Національний центр Олександра Довженка. URL: http://www.dovzhenkocentre.org/storage/downloads/nebuvalii_pohd.pdf

Луначарский А. В. Религия и просвещение. Труды Первого всесоюзного съезда безбожников. Стеногр. отчет. Вып. 4. Москва, 1925. 544 c.

Молчанов И. Г. Отражение антирелигиозной борьбы в советском киноискусстве. Известия академии наук армянской ССР. № 11. 1963. С. 67–76.

Вендета. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/lost/vendeta/

Хазяїн чорних скель. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/lost/khaziain-chornykh-skel/

За монастирською стіною. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/lost/za-monastyrskoiu-stinoiu/

Полтевский А. Н. Антирелигиозная фильма. Справочно-методическое пособие по работе с антирелигиозной фильмой в клубе и избе-читальне. М.: Гос. издательство художественной литературы, 1930. 34 с.

Квартали передмістя. ВУФКУ. URL: https://vufku.org/found/kvartaly-peredmistia/

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-23

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини