Жіноча розпуста та зрада у суспільній уяві українців у ХVIII–XIX столітті

Автор(и)

  • О. О. Ткач 

Ключові слова:

жінка; девіація; зрада; розпуста

Анотація

У даному дослідженні розглядаються суспільні уявлення про жіночу розпусту та зраду властиві українському суспільству ХVIII–ХІХ ст. Визначено, що проявом девіантної поведінки жіноцтва вважалися народження позашлюбних дітей, подружня зрада та розпуста. Така поведінка підлягала суспільному осуду.

Посилання

Маслійчук Володимир Девіантна поведінка жінки на Слобожанщині в 80–90-х рр. ХVІІІ ст. (за матеріалами повітових судів Харківського намісництва). Соціум. 2005. С. 197–215.

Кісь. О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2012. 287 с.

Пушкарева Н. Л. Частная жизнь русской женщины XVIII века. М.: Ломоносовъ. 2012. 208 с.

Шангина И. Русские девушки. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. 346 с

Бороденко О. Розпуста як прояв девіантної поведінки самотніх жінок в суспільстві Гетьманщини ХVІІІ століття. URL: //http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1045-olena-borodenko-rozpusta-yakproyavdeviantnoyi-povedinky-samotnikh-zhinok-v-suspilstvi-hetmanshchyny-xviiistolittya

Шашков С. С. Русская проституция. История русской женщины. СПб., 1879. 370 с.

Федір Вовк. Шлюбний ритуал та обряди на Україні. Студіях з української етнографії та антропології. Прага, 1926. 354 с.

Сумцов Н. Ф. Досветки и посиделки. Киевская старина. 1886. Т. 14. Март. С. 421–444

Ганенко М. Семейно-имущественные отношения крестьянского населения в Елисавет- градском уезде. Степ. Херсонський белетрестичний збірник. 1886. 149 с.

Левицкий О. И. Очерк старинного быта Волыни и Украины. Киевская старина. 1889. № 11. С. 350–368.

Манжура И. Украинская гетера. Киевская старина. 1883. Т. V. № 1. С. 217–218

Маслійчук В. Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст. X.: Харківський приватний музей міської садиби, 2008. 128 с

Парамонов А. История харьковской проституции до 1916 года. URL: http://www.otkudarodom.ua/ru/istoriya-harkovskoy-prostitucii-do-1916-goda-paramonov.

Горький М. Собрание сочинений в 30 томах. Москва, 1949. Т. 1. 569с.

Миронов Б. H. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. 2-е изд., испр. Т. 1. СПб.: Ивд-во «Дмитрий Буланин», 2000. 548 c.

Українські жінки в горнилі модернізації / Під заг. редакцією Оксани Кісь. Харків : Видавництво КСД, 2017. 304 с.

Петренко І. Розлучення подружжя в системі шлюбно-сімейних відносин православного населення Гетьманщини другої половини XVIII ст. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/sasd_2008_16_16.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-23

Номер

Розділ

Історія та міжнародні відносини