Приватна детективна (розшукова) діяльність як новий вид господарської діяльності в Україні

Автор(и)

  • О. С. Євич 

Ключові слова:

детективна (розшукова) діяльність; суб’єкти детективної діяльності; законодавче закріплення детективної діяльності

Анотація

В науковій роботі розглядається сутність, роль, місце та поняття детективної (розшукової) діяльності, ринок приватної детективної діяльності в Україні. Проводиться аналіз теоретичних та практичних аспектів організації приватної детективної діяльності в Україні. Методи дослідження, використані у процесі написання роботи, передбачають застосування загальнонаукових та емпіричних прийомів науки господарського права, що ґрунтуються на системному підході. Крім цього, у процесі роботи застосовувались такі загальні методи досліджень, як узагальнення та порівняння. В результаті проведеного аналізу визначено основне коло проблем, які виникають у зв’язку із організацією та правовим забезпеченням детективної (розшукової) діяльності як нового виду господарської діяльності та можливі шляхи вирішення розглядуваних проблем.

Посилання

Проект закону України № 3726 від 30.08.2019 року «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57580 (дата звернення: 30.09.2020 року).

Проект закону України № 1228 від 02.09.2019 року «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1228&skl=10 (дата звернення: 30.09.2020 року).

Пояснювальна записка до Проекту закону України № 1228 від 02.09.2019 року «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1228&skl=10 (дата звернення: 30.09.2020 року).

Беззуб І. Приватна детективна діяльність: українські реалії та зарубіжний досвід. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2930:privatna-detektivna-diyalnistukrajinski-realiji-ta-zarubizhnij

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року. Урядовий кур’єр. 2013. № 995_004 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 30.09.2020 року).

Рішення Конституційного Суду України від 20.01.2012 р. № 2-рп/2012 у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України (Справа № 1–9/2012). Відомості Верховної Ради України. 2012. № 2-рп/2012.

Господарський кодекс України від 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, №21-22. Ст.144. (Із змінами).

Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України 1996, № 30, с. 141.

Черков В. О., Попов П. О. Приватна детективна діяльність у розвинутих країнах світу. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2010, Вип. 2, С. 248–259.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-24

Номер

Розділ

Філософія, право