Напрями реформування законодавства України щодо забезпечення прав пацієнтів

Автор(и)

  • Т. С. Комар 

Ключові слова:

пацієнт; права пацієнтів; забезпечення прав пацієнтів; законодавство; охорона здоров’я

Анотація

Стаття присвячена висвітленню питань нормативного забезпечення прав пацієнтів в Україні з дослідженням досвіду європейських держав у цій сфері. На підставі аналізу норм чинного вітчизняного законодавства у сфері охорони здоров’я автор обґрунтовує необхідність реформування законодавства України щодо забезпечення прав пацієнтів. На підставі порівняльного аналізу законодавства держав ЄС та України у сфері прав пацієнтів з’ясовано, що у нашій державі не гарантовано певну низку прав пацієнтів, що закріплені європейськими нормами. Пропонується перейняти досвід законодавчого врегулювання питань забезпечення прав пацієнтів у європейських країнах з формулюванням конкретних пропозицій.

Посилання

Попович Я. М. Особливості медичної етики та деонтології. Медсестринство. 2018. № 3. С. 11–14.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19. (Іззмінами).

Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. (Із змінами).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356. (Із змінами).

Про Клятву лікаря: Указ Президента України від 15.06.1992 р. Збірник Указів Президента від 30.06.1992 р. № 2.

Про захист прав пацієнтів: проєкт Закону України від 01.03.2013 р. № 2438. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45938 (дата звернення 01.10.2020).

Здравоохранение и социальное обеспечение в Норвегии. Сайт инспекции здравоохранения Норвегии. URL: https://www.helsetilsynet.no/Languages/Information-in-Russian-Statens-helsetilsyn/ (дата звернення 02.10.2020).

Гладун З. Медицина і права пацієнтів. URL: http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j01_007_026_01.pdf (дата звернення 02.10.2020).

Омбудсмен по правам пациента. URL: https://www.vz.kiev.ua/ru/ombudsmen-z-prav-paciyenta/ (дата звернення 02.10.2020).

Спеціалізований третейський суд з розгляду медичних справ. Медична практика: організаційні та правові аспекти. 2010. № 4. С. 21–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-24

Номер

Розділ

Філософія, право