Щодо договору як підстави виникнення відносин з виробництва та розповсюдження реклами

Автор(и)

  • А. О. Сушко 

Ключові слова:

договір; виробництво реклами; розповсюдження реклами; істотні умови договору; предмет договору

Анотація

Проведене дослідження присвячене питанню договору, як підстави виникнення відносин з виробництва та розповсюдження реклами в системі господарсько-правових договорів. У ході дослідження розглядаються найбільш поширені договори, що використовуються на практиці для опосередкування відносин з виготовлення та або розповсюдження реклами. На підставі аналізу наукової літератури на положень чинного законодавства розглянуте питання класифікації договорів у сфері надання рекламних послуг за підставою предмета договору. З урахуванням виділених видів також проаналізовані істотні умови цих договорів та вимоги до їх форми. На підставі проведеного дослідження здійснено класифікацію договорів як підстави виникнення відносин з виробництва та розповсюдження реклами та конкретизовано істотні умови відповідних договорів.

Посилання

Цивільний кодекс України: закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.

Ваксман Р. В. Вдосконалення господарсько-правового забезпечення рекламної діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Харків, 2014. 25 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5898/1/Vaksman_2014.pdf.

Кваліфікаційна характеристика професії «рекламіст». Сайт Спілки рекламістів України. URL: http://reklamspilka.in.ua/ukr/268/&

Шишка О. Р. Договір на створення на розповсюдження реклами. автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Нац. юрид. ун-т внутр. справ. Харків, 2005. 20 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2432?locale-attribute=en

Деледивка С. Г. Визначення та місце договору про розміщення реклами в системі цивільноправових договорів. Право і суспільство. 2018. № 1. С. 66–70. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/1_2018/part_1/14.pdf

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010: наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457. Відомості Верховної Ради України 11.10.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/vb457609-10

Господарський кодекс України: закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної ради України. 2003. № 18, 19–20, 21–22. Ст. 144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-24

Номер

Розділ

Філософія, право