Аналіз мовного наповнення політичних листівок: на матеріалі виборів 2019 року

Автор(и)

  • Є. Г. Віннічук 

Ключові слова:

мовні засоби впливу; мовні рівні; передвиборча кампанія; політична листівка; реклама

Анотація

У статті здійснено аналіз мовних особливостей політичних листівок на матеріалі виборів 2019 року. Виділено мовні засоби впливу на виборців на лексичному, синтаксичному і морфологічному рівнях. Розглянуто також зразки мовної гри в політичних листівках. Використано такі методи, як аналіз та синтез, описовий і дистрибутивний методи.

Посилання

Федотовских Т. Г. Листовка как жанр политического дискурса: когнитивно-прагматический анализ: автореф. … дис. канд. фил. наук. Екатеринбург, 2005. 23 с.

Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. 2-е изд., доп. Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2002. 288 с.

Кондратенко Н. В. Український політичний дискурс: текстуалізація реальності: монографія. Одеса, 2007. 156 с.

Амиров В. М. Агитационный предвыборный сверхтекст: организация содержания и стратегии реализации : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002. 24 с.

Киселев К. В. Политический слоган: проблемы семантической политики и коммуникативная техника. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 389 с.

Кутуза Н. В. Сугестивні елементи політичної та рекламної комунікації. Реклама та PR у масовоінформаційному просторі: монографія. Одеса, 2009. С. 259–265.

Ковалевська А. В. Структурна класифікація слоганів політичної реклами. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2014. С. 124–126.

Левченко Л. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації. Людина і політика. 2001. № 2. С. 103–108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-24

Номер

Розділ

Філологія