Сучасний політичний дискурс як об’єкт лінгвістичних досліджень

Автор(и)

  • Г. М. Вусик 

Ключові слова:

дискурс; політичний дискурс; типи дискурсу; жанри дискурсу; функції дискурсу

Анотація

У роботі розглянуто основні підходи до трактування понять дискурс та політичний дискурс у сучасній лінгвістичній науці. Закцентовано увагу на специфіці та ознаках, які разом формують системне бачення такого феномена, як політичний дискурс. Схарактеризовано основні параметри політичного дискурсу, а саме: дефініції, типи, жанри і функції.

Посилання

Бутова І. Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичних досліджень. Вісник Львів. ун-ту. Серія: Іноземні мови. Львів, 2009. Вип. 16. С. 232–238.

Ковальова О. Полiтичний дискурс: сучаснi лiнгвiстичнi iнтерпретацiї. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 27, Т. 2, 2020. С. 101–107.

Дискурс. Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id.

Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учебное пособие. К. Фитосоциоцентр, 2002. 336 с.

Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації. К.: Довіра, 2007. 205 с.

Шевчук Н. В. Особливості політичного дискурсу: зміст, функції, жанрове втілення. Вісник ДАКККіМ. Політологія. Вип. 1. 2013. С. 263–269.

Кондратенко Н. В. Український політичний дискурс: Текстуалізація реальності: Монографія. Одеса: Чорномор’я, 2007. 156 с.

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. Волгоград: Волгоградский государственный педагогический университет, 2000. 440 с.

Нагорна Л. Б. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. К.: Світогляд, 2005. 316 с.

Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : монографія. Київ, 2002. 392 с.

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса [монография]. М. : Гнозис, 2004. 326 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-24

Номер

Розділ

Філологія