Жіноча проза як феномен української літератури

Автор(и)

  • У. В. Гамоліна

Ключові слова:

жіноча література; образ жінки; особистість; проза

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблеми та місця жіночої літератури в контексті української культури на прикладі творчості Євгенії Кононенко. Опрацьовано попередні роботи дослідників, де акцентувалася увага на особливості та неповторності жіночої прози.

Посилання

Христо Вікторія. Творчість Євгенії Кононенко в контексті сучасної української прози. Миколаїв. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство). № 1(17), травень 2016, с. 315–318

Зумбулидзе И. Г. Женская проза» в контексте современной литературы. Современная филология: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2011 г.). / Под общ.ред. Г. Д. Ахметовой. Уфа: Лето, 2011. 272 с.

Феномен жіночої прози в сучасній вітчизняній літературі / Укл.: М. Маслова, Ю. Щеглова. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека. URL: https://zounb.zp.ua/fenomen-zhinochoyi-prozy#q1

Волошук Л. Феміністичний дискурс прози Євгенії Кононенко. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки. Київ. 2017. С. 62–66. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/141487426.pdf

Рижкова Г.-П. М. Українська «жіноча» проза 90-х років XX–початкуXXI ст.: жанрові й наративні моделі та лінгвопоетика: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Г.-П. М. Рижкова ; Кіровоград. держ. ун-т ім. В.Винниченка. Кіровоград, 2008. 20 с.

Емоційний пазл від Євгенії Кононенко : інтелект-реліз / укладач Н. І. Фенько; Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара. Полтава, 2018. 16 с. URL: http://libgonchar.org/images/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA% D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F4.pdf

Крупка М. Гендерний вимір тоталітарного насильства у сучасній жіночій прозі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 2012. С. 54–66. URL: https://eprints.oa.edu.ua/5360/1/7.pdf.

Тебешевська-Качак Т. Б. Художніособливостіжіночоїпрози 80–90-х років ХХ ст. Монографія. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. 192 с.

Кушнерюк Ю. Р. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ю.Р. Кушнерюк ; Дніпропетр. нац. ун-т. Д., 2008. 19 с.

Волошук Л. Феміністичний дискурс прози Євгенії Кононенко. Науковий вісний МНУ імені В. О. Сухоплинського. Філологічні науки. №1 (19). Київ. 2017. С. 62–66.

Філоненко С. О. Концепціяособистостіжінки в українській прозі 90-х років ХХ ст. (феміністичний аспект) :дис. … кандидата філологічних наук : 10.01.01 / Філоненко Софія Олегівна. Дніпропетровськ, 2003. 186 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-24

Номер

Розділ

Філологія