Структурно-семантична характеристика іменників словотвірного гнізда дієслова ходити в українській та англійській мовах

Автор(и)

  • Д. Р. Смешняк

Ключові слова:

словотвірне гніздо; словотвірне значення; дієслово; іменник

Анотація

Дане дослідження присвячене формулюванню теоретичних положень, пов’язаних із вивченням словотвірного складу мови крізь призму зв’язків і відношень між одиницями словотвірного гнізда(далі – СГ). У даній роботі змодельовані словотвірні гнізда з вершиною ходити в українській та to go, to walk в англійській мовах, похідні яких прокласифіковано за словотвірними значеннями (далі – СЗ). Основними методами дослідження є зіставно-типологічний, що передбачає виконання процедури зіставлення СГ у двох мовах, та описовий метод, за допомогою якого в роботі здійснюється синхронний аналіз структурно-семантичних параметрів віддієслівних похідних СГ.

Посилання

Ґрещук В. В. Внесок Івана Ковалика в українське і слов’янське мовознавство. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Івано-Франківськ: Вид.- дизайн. від. ЦІТ, 2007. Вип. ХV–ХVІІІ. С. 3–11.

Тихонов А. Н. Семантические проблемы словообразовательного гнезда. Русский язык: вопросы его истории и современного состояния: Виноградовские чтения І–VІІІ / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Наука, 1978. С. 118-120.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля, 2006. 716 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад . і голов. ред. В. Т. Бусел. К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 1699 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Номер

Розділ

Філологія