Трансформація житійного жанру у художній інтерпретації Г. Квітки-Основ’яненка (повість «Маруся»)

Автор(и)

  • О. О. Студілко

Ключові слова:

жанр; житіє; повість; святість; інтерпретація

Анотація

У статті розглядається трансформація жанру житія у творчості Г. Квітки-Основ’ненка на матеріалі повісті «Маруся». У роботі розглядається вплив агіографічної традиції на композицію твору та на образну систему твору.

Посилання

Борзенко О. І. Сентиментальна «провінція» (Нова українська література на етапі становлення) / Олександр Іванович Борзенко. Харків, 2006. 322 с.

Вільна Я. Ідейно-естетичний феномен творчості Г. Квітки-Основ’яненка: Герменевтичний аспект : автореф. дис. … на здоб. наук. ступ. д-ра філолог. наук, спец. : 10.01.01. Київ, 2006. 31 с. 3. Ісіченко Ю. А. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця ХVІ – початку ХVІІІ ст. на Україні. К.: Наукова думка, 1990. 180 с.

Квітка-Основ’яненко Г. Зібрання творів: у 7 т. К.: Наукова думка, 1981. Т. 3. 543 с.

Квітка-Основ’яненко Г. Повісті та оповідання. Драматичні твори. Київ : Наукова думка, 1982. 544 с.

Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / за ред. проф. Леоніда Ушкалова. Харків : Майдан. 2010. 1400 с.

Туптало Димитрій. Внутренній человѣк. Сочиненія святаго Димитріа, митрополіта Ростовскаго: в 3 ч. Киев, 1824. Ч. 1. С. 102–108.

Ушкалов Л. Дмитро Туптало та Григорій Сковорода: про одну паралель академіка Миколи Сумцова. Анти пролог : зб. наук. праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. Київ : Вид. дім «Стилос», 2007. С. 231–249.

Ушкалов Л. Традиції українського бароко у творчості Григорія КвіткиОснов’яненка. Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Харків : Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2002. Т. 9. С. 53–76.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Номер

Розділ

Філологія